משאבים

2 דקות זמן קריאה ("338 מילים")

כניסה לבית הכנסת עם אקדח

שאלה:
אני נושא אקדח בבית כנסת? האם צריך לכסותו? והאם זה נכון גם בבית המדרש?

תשובה:

שלום וברכה!

אדם הנושא נשק בביכנ"ס - עליו לכסותו תחת בגדיו שלא יראה כלפי חוץ או שיפרוק את המחסנית. אם אינו יכול לכסות את נשקו כגון ברובה גדול אך יש צורך בטחוני לשאת אותו עמו - אפשר להכנס עם הנשק להתפלל. בית מדרש קדושתו גדולה יותר ולכן גם שם יש לכסותו אם הדבר אפשרי כאמור. ודאי שאם הנשק הוא לצורך ביכנ"ס או ביהמ"ד הדבר מותר. לדאבוננו ראינו בתקופה האחרונה שאכן הדבר נצרך בבתי כנסות ובתי מדרשות.

מקורות:
במסכת סנהדרין פב. מובא "ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו" - מיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרש. ע"כ. ומבואר ברש"י שם שממה שנאמר "ויקם... ויקח" משמע שעד אתה לא היה בידו הרומח כאשר ישב בתוך ה"עדה", היינו בבית דין שדנים. וכתב באורחות חיים (א', דיני ביכנ"ס, ז') בשם תשב"ץ קטן (ליקוט פסקי מהר"ם סי' ר"ב) שאין להכנס לביכנ"ס עם סכין ארוך. שהתפילה מאריכה ימיו של אדם והסכין מקצר. ובהגהות רבנו פרץ (על תשב"ץ קטן) הוסיף שאין לכנס בגילוי הרא"ש. וכ"פ השו"ע סי' קנ"א, ו': "יש אוסרים ליכנס בו בסכין ארוך". הט"ז סק"ב ביאר שבביכנ"ס לא הטריחהו כ"כ אלא בסכין ארוך שאין בו צורך כ"כ. בכה"ח ס"ק מ"ב כתב שההבדל בין סכין ארוך לקצר הוא, שסכין קצר אפשר לכסותו כך שלא יהיה ניכר. בברכ"י סק"ט כתב שהעיקר כמ"ש האורחו"ח שאסור ליכנס לביכנ"ס עם סכין, אולם ביאר שדעת רבנו פרץ להתיר כניסה עם סכין בכל מקרה. ביחוו"ד ח"ה, י"ח כתב שחייל שצריך לשאת עמו נשק, ואם יורידהו עלול לגרום סכנה כל שהיא – רצוי שיכסהו, ואם א"א – יש להקל אפ' בנשק מגולה. הגרע"י זצ"ל ביסס את דבריו ע"פ סברת הט"ז לעיל, שאסרו רק בדבר שאין בו צורך כ"כ, ובצירוף הבנת הברכ"י בדעת ר' פרץ, ובצירוף סברת ערוה"ש סי' ש"א גבי הוצאה בשבת, שנשק נחשב כחלק מבגדיו של חייל. ובצי"א ח"י, סי' י"ח כתב שאם חייב להכנס עם נשק, יפריד את המחסנית, שהרי כ"א בנפרד אינו מקצר ימים, ומה טוב לכסותם. ובמצב חירום – יש להכנס עם נשק בכל גווני אם גם במקרה זה יש להשתדל לכסותו.

בברכה רבה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו