קניית תפילין לפני בר מצוה

שאלה:
מתי יש לקנות תפילין לפני בר מצוה?

תשובה:

שלום וברכה!

לגבי קניית תפילין לילד לפני בר מצוה, נקדים שכולם מסכימים שאם הילד יכול לשמור עצמו טהרה ובנקיות גופו, מצוה על אביו לקנות לו תפילין. אלא שנחלקו המנהגים;
א. מנהג בני עדות המזרח בארץ ישראל - להתחיל להניח תפילין שנה או יותר לפני שיהיה בר מצוה.
ב. מנהג בני אשכנז - להניח חודש, חודשיים או ג' חודשים לפני הבר מצוה.
ג. מנהג בני תימן - להניח מגיל תשע או עשר.
*יש לציין שאין חובה דוקא בזמנים אלו, יש שנהגו כך ויש שנהגו באופן אחר ואין הדבר לעיכוב כלל וכלל.

מקורות:
ע'י שו"ע או"ח סי' ל"ז, ג'. ומש"כ בכה"ח ס"ק י"ב.
א. עי' כה"ח שם ס"ק י"ד, יבי"א ח"ו, ו'.אורל"צ ב', י"ד, מ"ז.
ב. מ"ב ס"ק י"ב. עי' ערוה"ש סע' ד'.
ג. שו"ע רצאבי עמ' ע'י, עריכת שולחן.

ברכת ה' עליכם!
הרב נועם דביר מייזלס

אחי נפל בקרב על הנפש שלו

אודות ברקאי

אנחנו במרכז ברקאי להכשרת רבנים ופיתוח קהילתי מאמינים שניתן לבנות את הקהילות בישראל אחרת. סביב מנהיגות קהילתית נכונה בראשות רב הקהילה נסייע לכם לגבש תכנית שתאפשר לקהילה שלכם לצמוח ולהפוך למוקד מקומי של סולידריות והתחדשות עבור כאלה שחובשים כיפה וגם עבור כאלה שאינם חובשים כיפה.

הרשמה לניוזלטר

לקבלת עדכונים על חדשות ואירועים ברקאי, הרשמו לניוזלטר

צור קשר

ת.ד 1652, מודיעין 71799 ישראל