משאבים

זמן קריאה: דקה ("282 מילים")

תשלום דמי שדכנות

שאלה:
שלום וברכה
בשעטו"מ אני עומד להתחתן עם בת זוגתי,
ידוע לי שיש קפידה גדולה בנושא דמי שדכנות והיות והיו כמה שמעורבים בכך השאלה היא כדלהלן,
גברת א שמעה עלי ממישהי שאני מכיר (להלן גב ג) וגב' ב היא חברה של כלתי,
גברת ב שאלה את גברת א האם היא מכירה מישהו לכלתי, וגברת א אמרה שהיא יודעת שיש מישהו שהוא בן בית אצל גברת ג,
גברת א וגברת ב העבירו פרטים לגברת ג , שהיא פנתה אלי ואל כלתי וחיברה בינינו ובהמשך אף עזרה לנו להתקדם ולהתגבר על כל מיני מהמורות...ראוי לציין כי רק לאחר שהתארסנו נודע לי כי כי לא רק גב ג בעניין כיוון שלאורך כל הזמן היא היחידה שתקשרה עימנו בעניין זה
האם וכמה צריך לשלם לכל אחד מהמעורבים,
לתשובתך אודה

תשובה:

ראשית נאחל לכם מזל טוב, ושיהיה בניין עדי עד.

כיון שגברת א וב' רק העבירו פרטים ולא עשו את השידוך בפועל, שכר השדכנות ע"פ הנוהג המקובל, מגיעים לגב' ג. אומנם, מן הראוי להתחשב, ולתת משהו סמלי גם לשאר העוסקות במצווה.

להרחבה: נקדים לומר, שיש חיוב לשלם לשדכן שכר פעולתו, כדין כל פועל (רמ"א חו"מ סו"ס קפ"ה).
אם יש שכר שדכנות קבוע ומקובל באותו מקום, כאשר יש כמה שדכנים וכולם פעלו במשך כל הזמן, צריך לחלק את דמי השדכנות בניהם שווה בשווה (נשו"כ פ"ד מז).
ואם כל אחד פעל בשלב אחר של השידוך, מחלקים את דמי השדכנות לפי מנהג המקום (נו"ב תניינא חו"מ לו), יש המחלקים בשווה, ויש הנותנים שליש למתחיל ושני שליש לממשיך (פת"ש חו"מ קפה,ג).
מיהו כתב בשו"ת תשובות והנהגות (א, תשלו) שבמקומות שאין נוהגים לשלם לשדכן כגון אצל בני ספרד, אין חובה לשלם דמי שדכנות.
בספר חוט השני (ג, הו"ד בפת"ש אה"ע נ,טז) כתב שרק מי שדיבר עם המשודכים מקבל שכר, ולא זה שיעץ לעשות את השידוך.

בברכת בורא עולם בקניין השלם זה הבניין.
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו