משאבים

זמן קריאה: דקה ("237 מילים")

תשובה על גזל

שאלה:
לכבוד הרב שלום רב!
א. בבית ספר שבו למדתי הדפסתי פעם דף אחד ללא רשות מהאינטרנט . האם אני צריכה להחזיר או לבקש סליחה ? או שאין על כך הקפדה ?
ב. במהלך הלימודים שהשלמתי, המורה שלי הייתה מדפיסה לי דפים מתוך ספר [ כמעט ספר שלם ] וכך הייתי ממלאת את הדפים ולומדת מהם . האם יש בכך גזל ? אם כן, כיצד אני יכולה להחזיר ?
ג. אני חייבת לאגד כסף .האם אני יכולה להחזיר כאשר אני מטעינה את החופשי ולא משתמשת בו במהלך החודש , וכך יתכפר לי ?
תודה רבה, תזכו למצוות!

תשובה:

שלום וברכה!

א. לפי בירור שערכנו מחיר הדפסת דף אחד אינו שוה פרוטה, אמנם לחלק מהפוס' אף סכום מזערי זה הינו שוה פרוטה, ואף שאין חיוב השבה בזה (ועוד שיש מקם לומר שהדרך למחול בסכום זה) מ"מ יש איסור גם בגניבת שווה פרוטה, (כמבואר בשו"ע בתחילת סימן שמ"ח). ולכן לפנים משורת הדין, ובכדי לצאת מכלל ספק יש לברר עם ההנהלה אם הם מוחלים או אף מאשרים להדפיס דפים בודדים במקרה הצורך, ואם אכן הם מקפידים על כך, ודאי שיש לשלם את מחיר ההדפסה לבי"ס.
ב. שאלת הבהרה: האם היה כתוב בספר היתר צילום או איסור העתקה?
ג. מבואר בשו"ע שנ"ה סעיף א' שאם לא נודע לבעלים על הגניבה, ניתן להחזיר אפילו ללא ידיעת הבעלים. ולכן כיון שהכסף מגיע לאגד, ומדובר בכסף שאינך משלמת אלא לצורך החזרת הכסף לבעלים, הדבר מותר. כמובן שע"י החזרת הכסף תשובתך תתקבל ברצון.

תקובל תשובתכם ברצון לפני אדון הכל, בברכת שנה טובה-
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו