משאבים

זמן קריאה: דקה ("116 מילים")

שמע באמצע שמונה עשרה אמן וקדושה

שאלה:
האם באמצע שמונה עשרה צריך לעצור ולשמוע קדושה ואמן יהא שמיה רבה?

תשובה:

שלום!

אכן כך מבואר בשו"ע, שצריך לכוון לדברי השליח ציבור בקדיש או קדושה ונחשב לו כאילו ענה. וכתבו הפוס' שכל זה דוקא בחזן קבוע או בחזן ת"ח שמכוון להוציא אחרים ידי חובה, אחרת ימשיך בתפילתו. כמו"כ אם אינו שומע טוב את החזן יכול להמשיך בתפילתו.

מקורות:
עי' שו"ע סי' ק"ד סע' ז'. ובמ"ב ס"ק כ"ז כ"ח. ובא"ח משפטים ד', ועוד יוסף חי משפטים ו', ובילקו"י ק"ד. ויש להעיר שמהשו"ע ועוד פוס' משמע שיש לכוון לכל הקדיש אולם במ"ב האמור לעיל משמע רק לאמן יהא שמיה רבה ולא לשאר אמנים. ולמעשה נראה שאם שאר הקדיש מבלבל את תפילתו יכוון רק לאמן יהא שמיה רבה עד יתברך.

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו