משאבים

2 דקות זמן קריאה ("409 מילים")

שימוש במוצרי קוסמטיקה המרכיבים חמץ בפסח

שאלה: 

כבוד הרב שלום. רציתי לשאול האם מותר להשתמש בפסח בסבון, שמפו, קרם גוף וכדומה שמכילים חמץ בוודאות? 

תשובה: 

 שלום וברכה. מוצרים קוסמטים המכילים חומרים שיש בהם עמילן חמץ וכדומה, אם לא "נפסלו מאכילת כלב" - ודאי שיש לאסור את השימוש בהם כיון שבפסח חמץ נאסר גם בהנאה. אולם רוב המוצרים שציינת פסולים לאכילת כלב, וממילא מותרים בהנאה בפסח, אפילו לדעת הסוברים ש"סיכה כשתיה". עם זאת יש שמחמירים, ותבא עליהם הברכה (ראה במקורות).

מקורות: 

 נפסק בשו"ע (תמ"ג, א') שחמץ נאסר אף בהנאה, אלא אם כן החמץ נפסל מאכילת כלב, כמבואר בגמ' בפסחים (מה:), ובשו"ע (תמ"ב, ט'). בנידון השאלה אנו עוסקים במוצרים שסכים על הגוף. ודנו האחרונים האם אומרים בפסח "סיכה כשתיה" כמבואר בגמ' (יומא עו: ושבת פו.) כמו שאומרים ביום כיפור. יש להקדים שכבר נחלקו הראשונים האם "סיכה כשתיה" נאמר רק לדברים שיש בהם גם איסור הנאה או גם בשאר איסורים שיש בהם רק איסור אכילה כפסח. ומרן המ"ב (בביה"ל, תמ"ב) כתב שמנהג העולם להקל כרבנו תם. ונחלקו הפוסקים לדעת המחמירים, האם אומרים "סיכה כשתיה" גם כאשר המוצר נפסל מאכילת כלב. דעת הגר"ש וואזנר (שבט הלוי ח"ב, מ"ח) ועוד פוסקים, שהאיסור גם כשהוא פגום, וכן נראה מדברי האגרו"מ (או"ח ח"ג, ס"ב) שהתיר רק במקום צער. מאידך הפרי חדש (יו"ד קי"ז סק"ד) כתב להקל בפגום, וכן דעת רוב הפוסקים (ראה אור לציון ח"ג פ"ח ה"ו, ובשו"ת יחוו"ד ח"ד מ"ג). וכן המנהג הרווח להקיל ויש להם ע"מ לסמוך, וכן כתב הגר"א וייס שליט"א (הגדה של פסח, כ"ד) מכמה טעמים, א. כיון שסיכה כשתיה נאמר לענין יום הכיפורים בלבד. ב. דוקא לענין עצם האיסור ולא לענין "אחשביה". ג. רק בסיכת תענוג ולא ברחיצה כגון שמפו לשם נקיון. עכ"ד. ויש להוסיף ע"פ מה שכתב המ"ב לבאר לגבי היתר נתינת קולמוס עם דיו שפגום מאכילת כלב (שם סקמ"ה ע"פ המג"א), שאף שחמץ שנפסל מאכילת כלב אסור באכילה כיון שהוא החשיב את המוצר לאכול, מכל מקום זה "דוקא כשאכלו בכונה ומשום דהוא אחשבה, מה שאין כן בזה שהוא שלא בכונה אין קפידא". ומדבריו המ"ב משמע שמותר לשים את הקולמוס שיש בו דיו עם חמץ פגום בתוך הפה, כיון שאין כוונתו לאכול את הדיו. ואם כן כל שכן שיהיה מותר לסוך גופו כאשר מתכוון להוריד את אותו מוצר מגופו לאחר זמן, כיון שלא נאמר סיכה אלא שמתכוון לסיכה שנשארת על הגוף ולא סיכה שכוונתו להורידה מיד. אך לפי הסבר זה, יהיה קשה להתיר משחות ששמים על הגוף כדי שיבלעו בו. ולכן אנו מחוייבים לומר ככל הטעמים הנ"ל כדי להקל. ישראל קדושים ומחמירים בפסח לקנות כל דבר עם הכשר, ותבא עליהם ברכה.

בברכה רבה, 

שימוש בכיריים חשמליות ביום טוב
קביעת מזוזה בחדר שירות

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו