משאבים

זמן קריאה: דקה ("97 מילים")

שימוש בבגדי ונעלי נפטר

שאלה:
האם מותר להשתמש בבגדים ובנעלים של הנפטר? והאם מותר למסור או לתרום אותם?

תשובה:

בס"ד

מותר להשתמש בחפצי הנפטר ולהשתמש בהם אפילו בתוך השבעה או לתרום/למסור אותם. אולם לגבי נעלי הנפטר - נהגו לא להשתמש בהם (עיין במקורות).

מקורות:
עי' ספר חסידים תנ"ד, גשה"ח ח, ז' ובהערה 2 שם שהביא מקור מברכות נז: וכתב שההקפדה היא רק בנעליים שנעל בשעת חוליו ובפרט בפטירתו. ועי' צרור החיים רח"צ שכתב שנהגו לקרוע ולזרוק את הנעליים. ועי' ילקו"י כ"א, י"א שכל זה דוקא בנעליים שלבש בשעת מותו, ואם חושש - יתן לעניים ויודעים מכך, כמו"כ מותר לבנים ללבוש בגדי הוריהם.

בשורות טובות,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו