שאלה: 

שלום לכבוד הרב. מה הדין אם בסוף התפילה נודע לנו שבקריאת התורה בשני וחמישי דילגו על מילה אחת בוודאות? 

תשובה: 

שלום לכבוד השואל. אין צורך לחזור ולקרוא אפילו אם דלגו על פס' שלם. כיון שקראו עשרה פסוקים ולכל עולה קראו ג' פס' לפחות. 

מקורות: 

שו"ע קל"ז, ג'. ובנוש"כ שם. אבל בשבת חוזר אפ' החסיר מילה אחת, כיון שחז"ל תיקנו להשלים את כל התורה בשנה. ויש לברר זאת עם רב ביכנ"ס.

בברכה רבה,