משאבים

זמן קריאה: דקה ("87 מילים")

פינוי שאריות הנרונים ביום טוב

שאלה:
שלום וברכה,
האם מותר לפנות את שאריות הנרונים (לזרוק) לאחר שהנרות כבו ביום טוב?
ישר כח ותזכו למצוות

תשובה:

שלום רב!

גם ביו"ט יש דין מוקצה כמו בשבת, ולכן אסור לטלטל את הנרות. אא"כ הדבר מאד מאוס ומפריע לכם - במקרה זה ניתן לפנות הנרונים לפח משום גרף של רעי.

מקורות:
שו"ע סי' רע"ט סע' א' נוש"כ, ועי' ביאו"ה "מותר השמן", ואם הדליקו את נרות יו"ט ביו"ט עצמו אחרי בין השמשות ולא הקצו את הנרות מדעתם יש מקום לדון לאיזה צורך מותר, עי' בכך בדברי הגרשז"א בס' שש"כ פי"ג הערה קכ"ט.

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו