שאלה 

נאמר לי שיש אפשרות לעשות סעודה מתי שרוצים בבית לעילוי נשמת הנפטרים. האם זה אפשרי. אני לא מתכוונת ליום האזכרה. אני מדברת על סעודה בביתי בשבוע הבא לעילוי נשמתם של חמי וחמתי. ואם כן מה צריך שיהיה בסעודה (אוכל) ומה מברכים. אני פשוט לא יודעת

תשובה 

לשואלת שלום. אכן המנהג הרווח לערוך סעודה לכבוד המנוח ביום השנה. מכל מקום, ודאי שאין מניעה לערוך סעודה גם בזמן אחר. מן הראוי לציין שכל פעולה של מצוה, התחזקות בתורה ומעשים טובים הנעשים לע"נ הנפטר נזקפים לזכותו. באשר לשאלתך בעניין הסעודה, מכיון שאין הנהגות ברורות בפרטי וסדר סעודה מעין זו, אוכל להמליץ להרבות בברכות ודברי תורה לע"נ הנפטר. תבורכו מפי עליון,