שאלה:

שלום וברכה,

מה סדר השכמת הבוקר הנכון ונטילת ידיים למנהג אשכנז כאשר כיור הרחצה הקרוב ביותר נמצא בחדר שירותים הצמוד לחדר שינה הורים?

א. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בשירותים (ללא ברכה) -| עשיית צרכים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור.

ב. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בשירותים (ללא ברכה) -| עשיית צרכים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| ברכה על נטילת ידיים -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור.

ג. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| עשיית צרכים בשירותים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור

ד. אמירת מודה אני -| עשיית צרכים בשירותים -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| ברכת אשר יצר -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים בשירותים -| התלבשות -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור

תשובה:
שלום רב לשואל היקר!
האפשרות הראשונה עדיפה.
בברכת שנה טובה,
הרב נועם דביר מייזלס