משאבים

זמן קריאה: דקה ("193 מילים")

סדר השכמת בוקר ונטילת ידיים

שאלה:

שלום וברכה,

מה סדר השכמת הבוקר הנכון ונטילת ידיים למנהג אשכנז כאשר כיור הרחצה הקרוב ביותר נמצא בחדר שירותים הצמוד לחדר שינה הורים?

א. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בשירותים (ללא ברכה) -| עשיית צרכים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור.

ב. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בשירותים (ללא ברכה) -| עשיית צרכים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| ברכה על נטילת ידיים -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור.

ג. אמירת מודה אני -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| עשיית צרכים בשירותים -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים -| התלבשות -| ברכת אשר יצר -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור

ד. אמירת מודה אני -| עשיית צרכים בשירותים -| נטילת ידיים בכיור במטבח (עם ברכה) -| ברכת אשר יצר -| שטיפת פנים, צחצוח שיניים בשירותים -| התלבשות -| ברכת אלוקי נשמה שנתת לי -| ברכות התורה והמשך רגיל לפי הסידור

תשובה:
שלום רב לשואל היקר!
האפשרות הראשונה עדיפה.
בברכת שנה טובה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו