תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

2 דקות זמן קריאה ("310 מילים")

סדר הברכות בהשכמת הבוקר

שאלה:
היי רצתי לשאול האם בבוקר שקוראים את ברכת אשר יצר קוראים את זה לפני שמניחים תפילין וטלית או אחרי, מה הסדר של כל זה?

תשובה:

שלום וברכה לשואל היקר!

נכתוב בקצרה את סדר השכמת הבוקר ולאחר מכן נפרט יותר:
א. מיד שקמים אומרים: "מודה אני...". ב. נוטלים ידיים בלי ברכה. ג. נפנים בשירותים. ד. שוב נוטלים ידיים עם ברכה. ה. מברכים "אשר יצר" ו"אלוקי נשמה". ו. ברכות התורה. ז. שאר ברכות השחר. ח. טלית ותפילין, (ראה בהרחבה שינויים קלים למנהג הספרדים).

מקורות והרחבה:
ראשית נקדים שברכת "אשר יצר" נתקנה בכל פעם שאדם נפנה. אלא שיש פוס' שכתבו שיברך בקימתו אשר יצר אפ' שאין לו צורך לזה, משום שבבוקר הוא נעשה כבריה חדשה וצריך להודות על כך, על כן תקנו ברכת "אשר יצר" על יצירת הגוף וברכת "אלוקי נשמה" על בריאת הנשמה. לכן הטוב ביותר להרגיל את עצמו להתפנות ובכך יכול לברך לכל הדעות ברכת אשר יצר. ונהגו לסמוך לברכה זו את ברכת "אלוקי נשמה" וטוב לעשות כן. כל זה כמובן בהשכמה עוד לפני הנחת תפילין וברכות השחר. עוד חשוב לציין שכיון שבדרך כלל יש צורך להתפנות מיד כשקם, וכיון שאסור לברך כשאדם צריך לשירותים, לכן נהגו ליטול ידיים (אא"כ הצורך גדול אז כמובן שמיד ייפנה) בלי ברכה אח"כ ילך לשירותים וכשיצא ירחץ ידיו פעם נוספת ויברך "על נטילת ידיים", "אשר יצר" ו"אלוקי נשמה", ברכות התורה, טלית, ותפילין, וברכות השחר. הספרדים נוהגים לומר קודם ברכות השחר ולאחר מכן ברכות התורה, טלית ותפילין (לגבי אשר יצר יעו' כל זה ב"י ושו"ע סי' ד' וברמ"א שם א' ומ"ב שם, ועי' כה"ח ז' סק"ז שאם לא הוצרך לנקביו אסור לו לברך "אשר יצר" וביאו"ה "ואפילו", ולגבי מודה אני יעו' מ" ב סי' א' סק"ב וסק"ח. מש"כ טוב לסמוך אשר יצר לאלוקי נשמה יעו' מ"ב שם ובא"ח וישב ח'. ועי' כה"ח שבסוף ברכות השחר יאמר ברכות התורה וממילא אח"כ מתעטפים בטלית ומניחים תפילין אולם האשכנזים נוהגים שברכות התורה לפני, אח"כ טלית ותפילין ובסוף ברכות השחר כפי שמופיע בסידורים).

בברכה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו