משאבים

2 דקות זמן קריאה ("322 מילים")

נרדם בצהריים וקם לאחר צאת הכוכבים

שאלה:
אשכנזי שישן בצהריים וקם אחרי צאת כוכבים האם מברך ברכות התורה? והוא לא רוצה להתפלל עכשיו ערבית אלא הוא רוצה ללמוד תורה עכשיו וערבית יותר מאוחר. מה הדין?

תשובה:

שלום וברכה לשואל היקר!

א. אם מדובר שנכנס לישון במיטה לאחר שפשט בגדיו - לכל הדעות יש לברך ברכות התורה, אפ' אם יש רק מעט בתחילת הלילה.
ב. אם הוא קודם מתפלל ערבית יש לכוון בברכת "אהבת עולם" לצאת ידי חובת ברכות התורה, ואפ' אם לא כיון - יצא ידי חובה ואין צריך שוב לברך ברכות התורה.
ג. גדר שינת קבע בלילה היא כל שעלה לישון על מיטתו אפ' עם בגדיו ואפ' בתחילת הלילה לזמן מועט. ויש חולקים אם ישן עם בגדיו ודעתו לאחר מכן לישון שינת קבע, שלא יברך לאחר השינה הראשונה כיון שמוכח ממעשיו ודעתו שהיא שינת עראי, אחרת יברך כמובא לעיל.

מקורות:
א. שו"ע מ"ז י"א-י"ב, ומ"ב סקכ"ח. ולשיטת המ"ב בשם הרבה אחרונים יש לברך אפ' על שינת יום, אולם המנהג הרווח אינו כן.
ב. מ"ב ס"ק י"ד בדעת מרן השו"ע, ביאו"ה ד"ה פוטרת, ילקו"י מ"ז.
ג. עי' שו"ע שם סע' י' ע"פ הרא"ש ומ"ב ס"ק כ"ג דהגדר בשינת ארעי הוא כל שישן על אצילי ידיו או מתנמנם מיושב, ומשמע מדבריו כמש"כ הגאון המהרש"ם מבראג'אן בשו"ת חלק ג' סי' של"ז שאם ישן בלילה אפ' עם בגדיו - נחשב שינת קבע. וכ"כ בס' פניני תפילה שדוקא אם ישן על אצילי ידיו נחשב כשינת ארעי, וכן הורה הגרי"ש אלישיב, הוב"ד בס' שבות יצחק ח"ח, כ', ז'. וכ"כ ביבי"א ח"ח, ה', ד' דכל שעלה על מיטתו אפ' לזמן קצר הוי שינת קבע, וכ"כ בילקו"י (יש לציין שהאורל"צ ח"ב עמ' כ"ב הערה ז' הצריך חצי שעה לשינת קבע גם בלילה). מאידך דעת הגרשז"א בהליכו"ש תפילה פ"ו, ג' כמ"ש בשו"ת קרן לדוד שאם ישן אם בגדיו רק להסיר התנומה, דעתו לישון אח"כ שינת קבע, יברך רק לאחר שיקום, וכ"כ בס' אורחות רבנו ג' עמ' ר"ג בשם החזו"א שאם ישן בדרך ארעי עם בגדיו אפ' כמה שעות - אי"צ לברך, אא"כ פשט בגדיו שאז היא שינת קבע גם אם ישן מעט.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו