תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

זמן קריאה: דקה ("268 מילים")

נזקי שכנים - עצים שמפריעים לנו

שאלה:
לשכנים שלנו יש עץ גבוה מאד שמהווה מטרד בכמה עניינים. א. כל השנה הוא משיר עלים על משטח המרפסת. ב. יונים מתיישבות עליו בלילה ועושות לשלשלת על המרפסת ועל הצמחים שבחצרינו ווזה מפריע ממש.

בנוסף. יש להם עצי תמר והם לא מורידים את הפירות כשהם בשלים. העטלפים במשך תקופה מכרסמים אותם ויורקים אותם על המרפסת שלנו וזה ממש מפריע לנו.

לגבי העץ הבעייתי: האם אפשר לדרוש מהם להוריד את העץ .
לגבי התמרים: האם ניתן לדרוש מהם לקטוף את התמרים כדי שהעטלפים לא יטנפו את המרפסת שלנו?

תשובה:
שלום רב!
ראשית כל נקדים שאם הכוונה שענפי השכן נכנסים לתוך שטח החצר שלכם - אתם רשאים לקצוץ את כל הענפים הנכנסים. כיון שהתורה נתנה רשות לניזק לקוץ כדי היזקו.
כמו"כ בשני המקרים ניתן לבקש בצורה עדינה מהם לקצוץ את העץ או שיקטפו את התמרים באופן שהנזקים לא יגיעו אליכם. במקרה שהם לא יסכימו מבואר בפוסקים שאם מתחילה שהם נטעו את האילן כבר אז הגיע הנזק אליכם - המזיק מחוייב לסלק את הנזק, אך במקרה ששתלו עץ ולאחר זמן רב ההיזק הגיע, אין הדבר מחייבם להרחיק את הנזק למעט מקרים חריגים. אולם צריך לדעת שע"פ חוק הוא מחוייב לסלק נזקו, ונחלקו הפוסקים אם הדבר מחוייב גם הלכתית. חשוב להדגיש שכל עוד לא שמענו את טענות הצד השני, אין בידנו להכריע. לכן הדרך הנכונה לילך לרב או בי"ד מוסכם כדי לברר יחד מה ניתן לעשות. והאמת והשלום אהבו.

מקורות:
ב"ב כו. שו"ע קנ"ה סע' כ"ה וסע' כ"ו ועי' ב"י קנ"ה ל"ו, ובסמ"ע סקנ"ט וס"ק ס"ו ויש עוד לדון, אך הכלל הוא שדבר (עץ) המביא נזק כגון ציפורים שיכולים להזיק לשכן מחייבת את המזיק להרחיק נזקו, ויש בסי' קנ"ה עוד הרבה דוג' ואכמ"ל.

בברכה רבה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו