משאבים

זמן קריאה: דקה ("282 מילים")

משלוח מנות בפורים קטן

שאלה: 

 שלום לרב. שמעתי בשיעור שיש דעה לתת משלוח מנות בפורים קטן, האם הביאו שיטה זו להלכה או שיש עניין כזה?

תשובה: 

מדברי הכתב סופר משמע שיש יותר מעניין, לשלוח מנות בפורים קטן. שהרי מובא במשנה במגילה, "אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים", וכתב הרמ"א שיש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בפורים קטן, אך אין נוהגים כן, וסיים ו"מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים, וטוב לב משתה תמיד". וכתב הכתב סופר שלכאורה אינו מובן מדוע לא הזכירה המשנה משלוח מנות, וכתב לחדש הכתב סופר, שנראה לומר, שכיון שמשלוח מנות שייך לסעודה ולמשתה, ממילא אם עושים סעודה ומשתה ביום זה – צריך גם להנות אחרים. עפ"ז הסביר הכתב סופר את סוף דברי הרמ"א: "וטוב לב" שאין לבו רע מלהנות אחרים, "משתה תמיד" – ועושה גם משתה וגם שולח משלוח מנות, ככל חומרות הפוסקים". אולם למעשה לא מצינו בדברי הפוסקים שהביאו את דבריו למעשה, וגם לא ראינו שנוהגים לשלוח מנות בפורים קטן. אלא שבפורים קטן, י"ד וט"ו של אדר ראשון, נכון להרבות בשמחה ולחגוג בו מעט כמ"ש הפוסקים, ולכן אין אומרים תחנון ומזמור "יענך ה' ביום צרה", כיון שאינו יום צרה אלא יום של שמחה. וכתב בשערי תשובה שיש רמז במילים "משתה טוב" שהזכיר הרמ"א שיוצא בגימטריה "אדר ראשון", וכוונתו לרמוז לנו שכדי לצאת ידי המחמירים יש להרבות קצת בסעודה ומשתה, וירבה בה בזמירות ותשבחות, ואז בודאי היא סעודת מצוה. ואחתום עם דברי מרן החיד"א, שכתב, שהרמ"א בחכמה יסד החתימה מעין הפתיחה ב"שני תמידין" כסדרן, את הגהת השו"ע פתח ב"תמיד", "שויתי לה' לנגדי תמיד", וחתם את חלק אורח חיים, "וטוב לב משתה תמיד". וניתן להוסיף שדוקא ע"י שמחה אמיתית, שראוי להרבות בה בימים אלו, ניתן להגיע להתבוננות בכל הטוב והחסד שהקב"ה משפיע עלינו תמיד. 


מקורות: 

תפילת הדרך עם חתימה בשם ה' ועוד פרטים
מעשר כספים לפנים משורת הדין

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו