משאבים

2 דקות זמן קריאה ("428 מילים")

מעשר כספים לפנים משורת הדין

שאלה: 

לכבוד הרב שלום! אני נוהג לתת מעשר כספים לאברך. כשהתחלתי לתת לו מעשר אמרתי לו שאת הסכום הזה אני אעביר לו בלנ"ד בכל חודש. בחודש הנוכחי יש לי קצת בעיה, המשכורת שלי נמוכה יותר בערך בחצי. השאלה היא האם לפנים משורת הדין אני צריך לתת לאברך את הסכום שהוא יודע שאני אמור להעביר לו? תודה רבה 

תשובה: 

שלום רב. 

מתוך שאלתכם ניכרת יראת שמים גדולה. גם החזקת בן תורה היא מעלה גדולה מאד. אשריכם ! נקדים שמעשר כספים לדעת רוב הפוס' מוגדר כמנהג קדום בעם ישראל שראוי לכל אדם לנהוג כן. כיון שמעשר כספים אינו חיוב אלא מנהג טוב, כתבו הפוס': שאם דרכו להפריש מעשר בכל חודש, ואירע חודש שמשכורתו הופחתה או שהיו לו הוצאות גדולות עד שלא נשאר לו כדי פרנסתו - פטור ממעשר, ואף אינו צריך להשלים בחודש הבא שירווח לו את המעשר על החודש הקודם. וכן אם מרויח כדי פרנסתו אך אם יתן מעשר יחסר לו לדברים הנצרכים, אינו צריך לתת. לכן בנידון השאלה אינך מחויב לתת מעיקר הדין, וגם אין לחשוש משום נדר כיון שהדבר נחשב שנעשה על דעת שיהיה לך, וגם ציינתם בלי נדר. אם רצונכם להתאמץ בכל זאת ולתת על אף שאין חיוב בדבר, אשריכם ואשרי חלקכם והקב"ה ישלם לכם כפלי כפליים.

מקורות: 

לגבי החיוב להפריש מעשר כספים שהוא בגדר מנהג קדום, כ"כ הב"ח סוף סימן של"א, שו"ת חוו"י רכ"ד, שבו"י ב', פ"ה, חת"ס יו"ד רל"א, פת"ש של"א סקי"ב ועוד פוס'. כמו כן לגבי המקרים שצויינו לעיל שפטור יעו' בצדקה ומשפט ה, כ"ב, ובשו"ת תשובות והנהגות א', תק"ס, ו'. ובאריכות בכל האמור בפסקים ותשובות סי' רמ"ט. כאמור לעיל ודאי שהדבר נעשה על דעת שיש לך לתת כדבעי ולכן אינך מחוייב לתת בחודש הזה מעיקר הדין מצד חשש נדר, כמו"כ כיון שצויין שהדבר נעשה בלי נדר, אין בדבר חיוב של מעשה טוב שנעשה ג"פ שצריך התרת נדרים. יש להוסיף שגם אם אינכם זוכרים אם אמרתם בלנ"ד בתחילה בצורה מפורשת, אין צריך התרה כיון שעדיין לא פסקתם ממנהגכם, ובנוסף ניתן לסמוך על הפוס' שמתירים בכה"ג, כמ"ש הגרשז"א בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סי' צ"א) שאף שמי שאומר לעשות חסד עם חבירו וה"ה בשאר מצוות הוי כנדר, מ"מ מה שאומ' בר"ה וביוה"כ מועיל לזה. בתנאי שלא זכר את אותו תנאי, בעת שרצה לעשות את אותו החסד. ואף שלכתחילה יש להקפיד לומר על כל דבר בלי נדר (כמ"ש ביו"ד סי' רי"ד סע' א') ואם לא אמר בלנ"ד ונהג כך ג"פ הוי נדר וצריך התרה, מ"מ להלכה הוא כתב שהתנאי שאדם אומר בר"ה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, מועיל לכך. וכ"כ הגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים (ח"ב, ל"ח) על מי שלא נדר בפירוש, כגון מנהגי מצוה, שיכול לסמוך על מסירת המודעה שבערב ר"ה. יעו"ש. בברכה נאמנה,


משלוח מנות בפורים קטן
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו