משאבים

3 דקות זמן קריאה ("534 מילים")

מוזיקה לועזית באירועים

שאלה: 

מדוע לא ראוי לשמוע שירים בלועזית? 

תשובה: 

שלום וברכה, עניין השירה רגיש ועמוק הוא, באופן כללי נוכל לומר שאין איסור הלכתי בשמיעת שירים לועזיים שאין בהם קלות ראש וניבול פה. אולם יש לדעת שכל שירה וניגון המגיעים מתרבות כזו או אחרת - יש לה אומר מיוחד, אינה דומה שירה רגועה לשירה רועשת, שירה מלאת שמחה לשירה המשדרת עצבות. ודאי ששירה שמשדרת ערכיות משפיעה על האדם לטובה, ולעומת זאת, שירה שעניינה הוא פריצת גבולות ורדידות גורמת לאדם להתנהג בהתאם. עולם השירה והניגון נובעים ממקום מאד פנימי של הנפש, ויש להם השפעה גדולה על השומעים אותם. ניתן להמליץ ע"כ את דברי חז"ל (מגילה יד.): שרק ארץ ישראל הוכשרה לשירה ולא הוכשרו כל ארצות לומר שירה, היינו שארץ ישראל שהיא מקום השראת השכינה, ממנה השירה צריכה לנבוע. 

דוקא במקום המקדש, המקודש לנו מכל וכל, שירת הלויים תופסת מקום מרכזי. בעל התניא כתב בספרו (פרק נ') שגילוי עז של אהבה בא לידי ביטוי במקדש דוקא בשירת הלויים, "עבודת הלויים היתה להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה... שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק", ומאידך חז"ל מגלים לנו במדרש (במדבר רבה י ד): "בשעה שנשא שלמה בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר, ואמרה לו כך עושים לע"ז פלונית וכך עושים לע"ז פלונית", ובאותה שעה - לא היה ניתן לעבוד את עבודת בית המקדש. ולכאורה הדבר תמוה, מה הקשר בין שירה של ע"ז להפסקת עבודת הקרבנות, אלא שמבואר בגמרא (ערכין יא.) שליווי עבודת הקורבנות במקדש מצריך שירה, "א"ר יוחנן... איזהו עבודה שצריכה עבודה הוי אומר זו שירה". היינו שהשירה היא עבודה פנימית שיש לה כח רב להשפיע באופן גלוי וסמוי על עבודות המקדש החשובות, ובמקום זה אין די שהשירה תגיע מכל יהודי, אלא היא צריכה להגיע דוקא מהלויים, השבט שנתקדש קודש קודשים (כלשון הרמב"ם). כתב החיד"א בלשון מליצה (ציפורן שמיר ז', ק"י) שאדם השומע קול שיר שאינו של קדושה, אוזנו ששמעה תירש"ע, והדבר חלילה עלול להביא לדבר עבירה. הטעם לכך שהשירה משפיעה על האדם היא, משום שהיא יוצרת חיבור בין השומע למשמיע ע"י התוכן שבה, ומעוררת בו רגשות שהיא טומנת בתוכה, "עיקר התחברות שני דברים היא ע"י ניגון" (ליקו"מ רל"ז). בהקדמה לדיואן "נעימות שיר" של אחינו התימנים מובא בזה"ל: "...אבותינו הקדושים כל שירתם היתה בקדושה ובטהרה, ואף בנעימת השיר הקפידו מאד על אף שהתגוררו בין שכניהם הערבים הפראים, מעולם לא העלו על דעתם לקחת מזמרתם, ובשיריהם ונגינותם מאסו, כי ידעו שפלותם ומיעוט ערכם, תפארת גוים עברה. אין ערוך להם לעם הקודש הנבחר, אלא שומרים משמרת אבותם, הניגונים המקובלים בידיהם מימי קדם, המשפיעים על המשורר וקהל שומעיו רוח טהרה ורוממות הנפש...". רואים אנו אמירות קשות על שירה המגיעה מתרבויות זרות, וכבר כתב מרן הרב קוק זצ"ל (אגרות הראיה א' צ"ז) על תרבות המערב המצויה כיום ביתר שאת: "רוח פראות של כוש, השתקעות בבהמיות, רוחפת היום על תרבות המערב, וזה תכלית הבנת קללת נוח". שירה שמעוררת באדם שמחה ורגשי קודש לעשות יותר טוב ולהוסיף בעבודת ה' היא בעצם שירת הנשמה של כל יהודי ויהודי, "הנשמה שרויה תמיד תוך שירת זמרת נגינת נועם קודש, צמאה ומתענגת יחד" (אורות הקודש א' קפ"א). לכן אף שאין איסור בשמיעת שירים לועזיים שתוכנם אינו שלילי, ודאי שלכתחילה יש להעדיף שירים של אחינו בית ישראל, עם תוכן חיובי, מוסרי, הנובע ממקור כשר וטהור, המחובר לתוכן ערכי ומעצים את האדם ללכת בדרכים טובות.


"שירו לנו משיר ציון" (תהילים קל"ז), 

בברכה רבה, 

מזוזה לארון קודש
חשיבות חזרת הש"ץ בימינו שכולם יודעים להתפלל

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו