משאבים

2 דקות זמן קריאה ("465 מילים")

לתקן את הקורא בתורה

שאלה: 

שלום רב. באיזה מקרה יש לתקן את הבעל קורא ולהחזירו שיקרא שנית בצורה נכונה? ומה הדין בפסוק שיש בו שם ה'? 

תשובה: 

שלום וברכה. תחילה חשוב לציין שצריך להזהר מאד מהלבנת פני אדם ברבים ולכן ראוי שהגבאים ימנו בכל בית כנסת אנשים מומחים ודקדקנים בנוסח הקריאה שיעמדו סמוך לבעל קורא והם יתקנוהו כשיש צורך. למעשה יש לתקן את הבעל קורא במקרים הבאים; א. כאשר חיסר או הוסיף איזה אות או מילה. ב. אם קרא בניקוד מוטעה באופן שמשנה את משמעות המילה. ג. אם נשתנה העניין ע"י נגינת טעם מוטעה. במקרה שהבעל קורא המשיך בקריאתו על אף שתיקנו אותו, אם מדובר על אות ממילה שאין המשמעות משתנה כגון שקרא ל"אהרן" "הרן": בני אשכנז- אין מחזירים אותו, ובני ספרד נהגו - שמחזירים אותו.

לגבי תיקון טעות בפסוק שיש בו שם ה', במקרה שכבר אמר את שם ה' - יש לעצור במקום שהעירו לו - ולחזור מתחילת הפסוק משום כבוד ה', אולם בדיעבד אין זה מעכב. 

דאי שלכתחילה יש למצוא בעל קורא ירא שמים והגון, שיהיה בקי בדקדוק הקריאה ויכין עצמו היטב לפני הקריאה, כמ"ש המהר"ם מינץ: "החזן צריך לחזור מתחילת הסדרה שתהא שגורה בפיו כל הדקדוקים במתגין לעיל ומלרע ימין ושמאל ויקרא במתון ולא במהירות שאולי יבליע שום אות או תיבה". ומומלץ לעשות רשימה מסודרת מראש של בעלי קוראים כדי למנוע מצב שמגיעים לקריאת התורה ואין משהו בקי. 

מקורות: 

מש"כ בתחילה להזהר מהלבנת פנים, כבר כתבו הטור קמ"ב בשם ספר המנהיג, אולם יעו' בב"י שסייג דבריו וכתב שבכל ספר המנהיג התכוון רק לטעות בקריאת מילים שאינה משנה את העניין, והביא דבריו הרמ"א שם סע' א' והוסיף "אבל אם טעה בנגינת טעם או בניקוד, אין מחזירין אותו, אבל גוערים בו". וכתב המ"ב סק"ד שה"ה שאין לחזור אם השמיט אות ממילה בלא שמשמעות משתנה, ועי' תשובות והנהגות ח"א, קמ"ז שמש"כ רמ"א גוערים בו, מ"מ אם המשיך בקריאה אין מחזירים אותו. ומנהג בני ספרד לחזור אפ' על טעות שאין משתנה בה הענין כמ"ש כה"ח (סק"ב) וילקו"י (שם א'), ואכן תמה המקור חיים לחו"י (שם) מדוע לא כתב הרמ"א את דבריו ביש אומרים, אולם אם טעה בטעמי המקרא כשאין הענין משתנה אין נוהגים לחזור על כך. ועי' מש"כ המ"ב סק"ד לגבי ניגון טעם כאשר העניין משתנה, ומ"מ ראה בהליכו"ש י"ב, ל"ו שאין הדבר לעיכובא. ומש"כ בשם המהר"ם מינץ, הובא במ"ב סק"ו ודבר פשוט הוא. וגבי פסוק עם שם ה', כ"כ בס' חסד לאלפים רט"ו סק"י, וכ"כ בס' ברית כהונה ח"א מערכת קריאת התורה. ובחשיבות ההכנה לפני, ראה מש"כ כה"ח סק"א "כמה צריך להשתדל הש"ץ ללמוד הפרשה טוב כדי לקרות הנקודות והטעמים כהוגן", וסק"ד כתב שראוי לבעל קורא לומר לפני שיקרא פסוק "ויהי נועם" בכוונה שה' יתברך יעזרהו לקרוא כראוי בלא טעות. ע"כ. לכן על הגבאים לעשות השתדלות כפולה, א. לחפש בעל קורא טוב, ב. להעמיד ממונים שרק הם יהיו האחראים לתקן את הבעל קורא, ובכך גם הקריאה תיעשה כראוי, וגם לא יבואו לידי להבנת פנים. 

בברכה רבה, 

חשיבות חזרת הש"ץ בימינו שכולם יודעים להתפלל
הגבהה וגלילה לשני אחים או אב ובן יחד

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו