תשובות ברבנות הקהילה

זמן קריאה: דקה ("226 מילים")

להתנדנד בשעת התפילה

שאלה:
שלום לכבוד הרב. ראיתי שהרמ"א כותב להתנועע בשעת התפילה, האם זה מחייב? כיון שיותר נח לי לכוון בלי לזוז.

תשובה:

שלום רב לשואל היקר.

אכן כ"כ הרמ"א (או"ח מ"ח א') ע"פ האבודרהם: "ונהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקורין בתורה, דוגמת התורה שנתנה ברתת, וכן בשעה שמתפללים, על שם הפס' (תהילים ל"ה): "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך". אולם הבאר היטב (שם סק"ב) הביא שדעת הרמ"ע מפאנו - שאין להתנועע בשעת התפילה, אלא רק בפסוקי דזמרה. ובספר כנסת הגדולה הביא שיש נוהגים להתנועע בחתימת הברכות כשאומרים שם ה', לקיים את הפס' (מלאכי ב', ה') "מפני שמי ניחת הוא". עכ"ד.
למעשה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וכל אחד יבחר לו את הדרך שבה הוא מכוון בצורה הטובה ביותר בתפילה (מ"ב סק"ה ע"פ מג"א ופמ"ג). תנועות הגוף בתפילה אמורות להביא לידי ביטוי את כוונת הלב הפנימית של האדם והעמידה לפני מלך בה אנו נמצאים במהלך התפילה. אנו יודעים שרחמנא לבא בעי, אולם חיתוך האותיות בצורה מעשית ע"י השפתיים מוציאות מן הכח אל הפועל את השיח הפנימי שאנו מתפללים אליו. חיתוך השפתיים על אף היותו מעשה חיצוני הינו מעכב. תנועות הגוף בתפילה אמנם לא מעכבות להלכה אולם רואים מדברי הפוס' שהן אמורות לבטא את המהלך הכללי שאנו עומדים לפני מלך, לעיתים העמידה ללא תזוזה מבטאת הכנעה והקשבה, ולעיתים אדרבא התנועה היא זאת המורה על עבדות קבלת עול - "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך".

יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

בברכה רבה,
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו