משאבים

זמן קריאה: דקה ("103 מילים")

להסתפר בבין המצרים כשלא היתה אפשרות להסתפר מחמת אבלות

שאלה:
אחותי נפטרה ויום השלושים יחול בתוך ימי בין המצרים (כ' תמוז)
האם מותר לי להסתפר?

תשובה:

ראשית כל אנו משתתפים בצערכם.
מותר להסתפר (ועי' במקורות).

מקורות:
מבואר במ"ב תקנ"א ס"ק פ"ז שאפ' לאשכנזים שנוהגים איסור תספורת כבר מי"ז, מ"מ בנידו"ד הדין שונה, כדין "תכפוהו אבילות" שיכול להסתפר. כ"כ הט"ז בשם הב"ח. אולם המ"ב סייג בשם הא"ר שאין להקל אלא רק כשחל יום השלושים לאבלות לפני ר"ח אב. ובנידון השא', יום הל' יוצא לפני ר"ח אב, וא"כ הדבר מותר אפ' לאשכנזים. ועי' חזו"ע (אבלות ח"ב עמ' רצד) שבשו"ת זרע אמת למד מדברי הב"ח הנ"ל שדין זה שייך אף בספירת העומר.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו