תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

זמן קריאה: דקה ("91 מילים")

להחליף כיס התפילין מרש"י לר"ת

שאלה:
שלום לרב! האם אני יכול להחליף באופן זמני בין כיסי התפילין שלי, יש לי רש"י ור"ת?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה!

ניתן להקל בדבר כשיש צורך, ובמיוחד כשהדבר נעשה באופן זמני.

להרחבה:
מבואר בביאו"ה ל"ד ד"ה "שתי זוגות" שכיון שהתפילין מכוסות בקופסא, הכיס החיצוני הוא רק "תשמיש דתשמיש", ומש"כ בביאו"ה מ"ב ד"ה משל ראש, הכוונה לחוש לכתחילה למש"כ הב"ח בשיטת רש"י דמקום הקשר והיו"ד הוא ג"כ קדושה בפני עצמה, ודכמו דין הפרשיות. כמו"כ ניתן לצרף כאן את דברי המשמרת שלום (סי' ו',ו') שהדבר נעשה לזמן קצר ולא בקביעות לא חל בזה הורדה בקדושה עיי"ש.

בברכה.
הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו