משאבים

2 דקות זמן קריאה ("378 מילים")

לברך על ברק ורעם במהלך התפילה הלימוד וברכת המזון

שאלה:
היכן בתפילה מותר להפסיק ולברך על ברכת רעמים וברקים?

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "עניית אמן ודברים שבקדושה באמצע התפילה"

תשובה:

שלום לשואל היקר!

השומע רעם או רואה ברק (וכן הרואה כוכב שביט או הרגיש רעידת אדמה וסופה חזקה כ"הוריקן"), אם הוא נמצא בפסוקי דזמרא - יכול לברך ברכת עושה מעשה בראשית אפ' באמצע מזמור. אולם הנמצא באמצע ברכות קריאת שמע וכל שכן באמצע שמונה עשרה - לא יפסיק כדי לברך עליהם. אבל אם הוא נמצא בין ברכה אחת לחברתה או בין פרק לפרק, מאחר שזו מצווה עוברת, יכול להפסיק ולברך עליהם. כמו כן לפני שמתחיל נפילת אפיים ולאחר מכן - יכול לברך, אולם באמצע נפילת אפיים - דינו כאמצע קריאת שמע וכנ"ל. נוסיף שאם אדם נמצא באמצע לימוד - יפסיק ויברך אולם אם הדבר מפריע לו מאד לרצף הלימוד ובפרט אם הברקים והרעמים ימשיכו לאחר מכן. ולגבי ברכת המזון - בג' ברכות ראשונות - לא יענה, ובברכה רביעית - יכול לענות (ועי' במקורות).

מקורות: עי' מ"ב ס"ו ס"ק י"ט מש"כ בשם החיי"א שלא להפסיק בין הפרקים, וע' בקצושו"ע שהביא מח' אם מותר להפסיק לברך בין הפרקים ולא הכריע, וכתב בשו"ת תהילה לדוד שהמיקל להפסיק באמצע הפרק יש לו ע"מ לסמוך יעו' מג"א שם סק"ה ושו"ע הרב שם סע' ד'. ולגבי ענייה באמצע לימוד עי' שו"ת באר משה ח"ב י' ומש"כ בפסק"ת רכ"ז הערה 23בעניין אם הדבר מפריע ו בלימודו ע"פ המשנה באבות פ"ג, ז' וברטנורא שם, גבי המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו' וכמ"ש במקור חיים לחו"י וז"ל: "א רו לו נראה קשת אינו מחויב לילך חוץ ולברך, וכל שכן שאין להפסיק לימודו". לגבי ברכת המזון נחלקו הפוס' האם דינו שוה לשמונה עשרה או לדין בין פרק לפרק כנ"ל, ודבריהם נסובים על מש"כ השו"ע קפ"ג סע' ח' שיש מי שאומר שדינה כתפילה לעניין לשאול בברכת המזון מפני היראה והכבוד. עפ"ז כתב כה"ח שם ס"ק מ"ה ע"פ החסל"א והמהר"ח פלאג"י זצ"ל והבא"ח שלא יענה לכל דבר שבקדושה באמצע ברכת המזון דהוי כשמונה עשרה, וכ"כ בשוו"ת משנה הלכות ח"ו, ל"ז בשם גדולי הפוס'. אולם לדעת ערוה"ש סע' ח' והחזו"א שתמה על ההשוואה הגורפת הנ"ל וכתבו שהשו"ע לעיל כתב לאסור רק הפסק מפני היראה והכבוד אך לעניין קדיש וקדושה מותר לענות באמצע הברכה, ובין הברכות יכול לענות גם אמנים של שאר ברכות כדין בין פרק לפרק, וא"כ לשיטת החזו"א ועוד אחרונים יכול לברך ברכת רעם וברק בין ברכות ברכת המזון.

בברכה נאמנה
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו