משאבים

זמן קריאה: דקה ("171 מילים")

לבישת מגבת בשבת

שאלה:
שלום רב
האם ישנה דרך/ צורה שבה ניתן להעביר מגבת רגילה ממקום למקום שאין בו עירוב , כגון בצורת התעטפות מעל הבגדים או לבישה מתחת לבגדים ? ואם מדובר על מגבת שיש בה חורים להכנסת ידיים(מצוי יותר בילדים) האם ניתן ללבוש אותה וללכת איתה ?
תודה

תשובה:

שלום וברכה לשואל היקר!

ככלל יש לדעת שגם דבר שאינו נחשב למלבוש, אם מתעטף בו כדרך לבוש - מותר לצאת בו לרשות הרבים. ולכן ניתן להתעטף במגבת או לכרוך אותה סביב הצואר כמו צעיף, ולצאת כך אף במקום שאין בו עירוב (וכל שכן שניתן לצאת במגבת שעשויה כבגד).

מקורות:
עי' שבת קמז: ושו"ע ש"א י"ג, ל"ה, ל"ו, ומ"ב ס"ק קכ"ז וקל"ג, ושש"כ י"ח, מ"ח. ובאורל"צ ח"ב, כ"ג, ח' כתב להדיא שמותר לצאת במגבת המונחת על הכתפיים, שגם זה נקרא דרך מלבוש, ועי' בשו"ת מהרש"ג ח"ב סי' מ"ח שאם הרואה אותו יחשוב שאותו אחד לובש מגבת ולא נושא מגבת, הוי דרך מלבוש ומותר. ועי' באגרו"מ או"ח ח"א, ק"ט שכתב שאם לובש בדרך מלבוש, אפ' כשאין לו כל צורך בלבישה ואפ' לא להציל מטינוף, אינו נחשב משאוי ומותר לצאת כך.

בברכה.
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו