משאבים

זמן קריאה: דקה ("286 מילים")

השבת אבידה במקום של מחללי שבת

שאלה:
מצאתי קולר של כלב ברחוב..
ולפי המשנה בנזיקין כתוב לגבי אלו שמחללין שבת בפרהסיה: ״אפילו היה בעל האבידה רשע, ואוכל נבילה לתיאבון וכיוצא בו--מצוה להשיב אבידתו. אבל אוכל נבילה להכעיס, הרי הוא מין; והמינין מישראל, והאפיקורוסים, ועובדי עבודה זרה, ומחללי שבת בפרהסיה--אסור להחזיר להן אבידה, כגוי״.
יש במקום מגורי מחללי שבת בפרהסיה, האם לפרסם השבת אבידה?

תשובה:

שלום וברכה,

כמו שכתבת, אכן מופיע בגמ' ע"ז (כח, ב) וכך פסק השו"ע על פי לשון הרמב"ם, בסימן רס"ו סע' ב': "האפיקורסים ועובדי ע"ז וישראל המחלל שבת בפרהסיה אסור להחזיר להם אבידה כגוי". הטעם שאבידת הגוי מותרת נלמד מהגמ' בבא קמא (קיג, ב): "לכל אבידת אחיך - לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לגוי". ומהגמ' בעבודה זרה (שם) נלמד, שגם יהודי אפיקורס מחלל שבת אינו בכלל אחיך.

אמנם בימינו היחס לאלו שאינם שומרי תורה ומצוות שונה, וכבר העלו להלכה הפוסקים שדנים אותם לגבי השבת אבידה כתינוקות שנישבו ומצווים אנו להחיותם ולאהוב אותם כאחד מישראל ולהשיב אבידתם. (חזו"א יו"ד סימן ב', ס"ק יח'. הגר"מ פינשטיין קונטרס השבת אבידה. ובספר השבת אבידה כהלכתה הביא כן בשם הגרי"ש אלישיב והגאון ר' ניסים קרליץ. וכן בספר משפטי התורה ס"ז. ובמקום שיוצא מכך קידוש ה' וניתן ע"י ההחזרה להשיבו בתשובה נראה שמחזירים אף לאלו המוזכרים בשו"ע, עיין הליכות בן אדם לחברו שיד, פתחי חושן א' ס"א, וספר דיני ממונות ג' שער שני, ה' ב').

אע"פ שקבענו שבעיקרון חייב להחזיר למחללי שבת בזמנינו יש לדון בשאלה אחרת, אבידה הנמצאת במקום שרוב העוברים ושבים הם חילונים, האם המאבד מתייאש או לא. שאלה זו תלויה באומדן האם חילונים מחזירים אבידות או לא, אם נוהגים להחזיר המאבד לא התייאש ואם לא נוהגים להחזיר המאבד מתייאש. בשאלה זו נחלקו פוסקי זמנינו. (עיין בספר השבת אבידה כהלכתה שם).

אולם לעניין מה ששאלת, שמצאת בגינות שומרון (מקום שיש הרבה דתיים) בזה לכו"ע חייב להכריז ולהשיב.

הרב נועם דביר מייזלס

סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו