תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

זמן קריאה: דקה ("234 מילים")

הפנית מבט בתחנון

שאלה:
שלום וברכה,
קראתי שאסור עת נפילת אפים בתחנון להפנות מבט לרצפה. כאשר אני אומר תחנון אני לוקח את הסידור ומסתכל עליו. האם עלי להפנות גם ממנו ימינה או שמאלה?
ישר כח ותזכו למצוות

תשובה:

שלום רב לשואל היקר!

אכן בנפילת אפיים מופיע בפוס' הרבה אזהרות, מחמת החשיבות הגדולה של תפילה זו, כמבואר בגמ' במדרשים ובזוהר הקדוש. יש בה מימד מיוחד של הכנעה ומסירות נפשו לה' יתברך, עד כדי כך שיכולים לפעול בה בצורה יוצאת דופן משאר התפילה.
כיון שסדר נפילת אפיים שלנו בתפילה - הוא רק זכר למה שנהגו פעם (שהיו נופלים על פניהם ממש ומשתטחים על הריצפה ויש בכך איסור, והיה חשש שלא יהיה נראה שמשתחוה לאבן משכית - עי' במקורות למטה), ועוד שבנידון השאלה הסידור חוצץ בין הראש לריצפה - לכן מותר להסתכל בסידור בלא הטיה.

מקורות:
להרחבה רצוי לעי' במ"ב קל"א סק"ג, ובביאו"ה שם ד"ה "להטות על צד שמאל", ובפסק"ת שם הערה 31, ועי' רמ"א שם סע' ח' גבי איסור באיסור ליפול על פניו בפישוט ידיים ורגליים אפ' אם אין שם אבן משכית. יש לציין שיש עוד שינויים בנפילת אפיים שלא נוהגים כיום, כגון שהאשכנזים שנוהגים ליפול על אפיים, נמנעים מלומר את המזמור "לדוד אליך ה' נפשי אשא" מחמת שהזוה"ק החמיר מאד במי שלא מכוון בו כראוי (עי' מג"א שם סק"ה), ומאידך הספרדים אומרים מזמור זה אך לא בהורדת הראש על היד, ובכך אין חשש כמ"ש בזוה"ק. ויש עוד הרבה להאריך בתשובה זו ובכלל בהלכות תחנון, וקצרתי מאד.

שנזכה שיעלו כל תפילותינו לרצון לפני אדון כל.

בברכה רבה.
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו