תשובות ברבנות הקהילה

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.israelrabbis.org/

זמן קריאה: דקה ("147 מילים")

הלכות תחנון

שאלה:
בס''ד
שלום כבוד הרב, אני אשכנזי יש לי שתי שאלות:
א. ממתי אסור להגיד תחנון במנחה?
ב. בתחנון של שני וחמישי, אם אני באמצעו האם אני מפסיק להוצאת ספר תורה?
אם כן אני ממשיך אותו אחרי ההחזרה?

תשובה:

שלום רב!

א. המנהג הרווח בבתי כנסת אשכנזים (וכן בהרבה בתי כנסת ספרדים) שאין לומר תחנון לאחר השקיעה.
ב. יש להפסיק בנפילת אפיים לכל דבר שבקדושה, קדיש ברכו וכו', גם לקריאת התורה ניתן להפסיק, ולגבי אמירת ויהי בנסוע הארון לא יפסיק. ולאחר קריאת התורה יכול להשלים ולהמשיך עם הציבור.

מקורות:
א. עי' שו"ע קל"א ג', ובמ"ב ס"ק י"ז אולם כתבו כמה מפוס' אשכנז לחוש לדברי המקובלים שיש סכנה לאומרו לאחר שקיעת החמה, כ"כ בהליכו"ש י"ג,ד' ובתשובות והנהגות ח"ג נ"ג, תפילה כהלכתה י"ח,ד' ועוד פוס'. ויש עוד ב' שיטות: א. לומר רק וידוי, ב. לומר וידוי ונפילת אפיים עד 13.5 דקות מהשקיעה.
ב. שע"ת ומ"ב קל"א סק"א, ובשבט הלוי ח"ז י"ב לגבי אמירת ויהי בנסוע הארון.

בברכה רבה.
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו