שאלה: 

 כיצד מכשירים פלטת שבת לפסח? קראתי השבת שכיסוי בניר כסף את פלטת השבת מהווה סכנה.

תשובה: 

 שלום וברכה. א. פלטה חשמלית: יש לנקות היטב ולערות מים רותחים. אם היה מגע ששל חמץ ישירות על הפלטה יש לחממה במשך שעה. וראוי לעטוף אותה בנייר כסף. ב. פח או טס הנקרא "בלעיך" שמניחים על הגז: יש לנקות היטב ולעשות ליבון קל, כלומר להעביר את שני הצדדים על הלהבות במשך זמן שאם מעבר השני היה נייר, הוא היה נשרף. ונהגו לעטופו בנייר כסף. לגבי מה שכתבו בעניין הנייר כסף; נראה שהכוונה לסכנה בנייר כסף עצמו שעשוי אלומיניום ויש מאמרים שהוא פולט חומרים רעילים אולם בדרך כלל הסירים סגורים. או אולי החשש לדליקה, משום שהנייר יכול לחמם את הפלטה החשמלית יותר מידי אם עוטפים את כולה גם מלמטה וחס ושלום יכול להיווצר דליקה, אך גם בזה אם הפלטה תקינה נראה שאין לחוש. וכדאי להתייעץ על זה עם אנשי מקצוע שמבינים בפלטות וכדומה. כמובן שפח על גז מצריך זהירות לא פחות. בכל מקרה המנהג הרווח שמי שמשתמש בפלטה מקפיד לעטוף את הפלטה בנייר כסף על מנת לחצוץ בין הפלטה לסירים. 

מקורות: 

בחזון עובדיה (פסח עמ' קל"ח) נראה שמועיל ניקוי ועירוי בלבד, אולם בספר חוט שני (פסח פ"י סק"ז) הביא לעטוף אותה בנייר כסף, ויש רבים שקונים במיוחד לפסח. וראה ספר הכשרות (עמ' קע"א). לגבי הפח, הכשרתו בליבון קל כדין חצובה המובאת ברמ"א (תנ"א, ד'). 

בברכה רבה,