משאבים

2 דקות זמן קריאה ("378 מילים")

הגבהה וגלילה לשני אחים או אב ובן יחד

שאלה: 

שלום וברכה, ידוע כי לא נהוג להעלות ברצף אב ובנו לקריאה בתורה משום עינא בישא. האם מותר להעלות אב ובנו כשאחד מגביה והשני גולל? ישר כח ותזכו למצוות 

תשובה: 

שלום לשואל הנכבד. לכתחילה אין לעלות שני אחים או אב ובן להגבהה וגלילה יחד. אולם אם יש צורך בדבר, או שכבר נקראו לעלות - יעלו. כל האמור הוא דוקא במקום שקוראים להם בשמם ובכך ניכר ומודגש שהם אחים, אך במקום שלא קוראים להם בשמם ולא עושים להם מי שברך בהזכרת שמם - ניתן להעלותם אף לכתחילה. 

מקורות: 

 לגבי עליה לס"ת כתב השו"ע קמ"א, ו': "יכולים לקרוא שני אחים זה אחר זה, והבן אחר האב, ואין מניחים אלא בשביל עין הרע. ואפ' אם אחד הוא השביעי ואחד הוא המפטיר לא יקראו השני בשמו משום עין הרע". וכתב במ"ב סק"כ שזה דוקא בשבת שאין מוציאים ס"ת אחר למפטיר, אחרת מותר. והיינו שצריך א. שיהיה הפסק קדיש ב. שיהיה ס"ת אחר. ויעו' בפסק"ת שאם יש צורך בדבר אפשר להקל אף שאין קדיש מפסיק, וכן אפשר להקל בכת הצורך בס"ת אחד אך קדיש מפסיק ביניהם. ובכל מקום שמקילים, יש לנהוג שהעולה הראשון ירד מהבימה מיד כשמגיע קרוב משפחתו. (ויש להוסיף מש"כ בילקו"י קמ"ב, כ"ב שמותר להעלות סב ונכד זה אחר זה אא"כ יש מנהג להחמיר, אולם יעו' בכה"ח קמ"א, י"ז שמחמיר בזה אא"כ יש מנהג להקל). והנה בס' שערים המצויינים בהלכה סי' כ"ו סק"ט הביא בשם האורחות חיים סי' קמ"א בשם שו"ת אמונת שמואל סי' מ"ז, שבמקום שאין קורין לעולים בשמם, מותר לשני אחים לעלות זה אחר זה, ואין לחוש בזה משום עינא בישא. וכעין זה כתב בס' שער אפרים (שער א', ל"ב), שאחים או אב ובן שרוצים לעלות זה אחר זה לשביעי ולמפטיר - מותרים לעלות, רק שלא יקראו השני בשמו. ובשו"ת אבני חפץ סי' ט"ז העלה לפי זה, שבמקומות שאין קורין בשמות העולים להגבהה וגלילה - מותרים לעלות שנים אחים יחד. מאידך משו"ת משנה הלכות משמע להחמיר בכל מצב יעו"ש. ולכן כיון שאין נהוג לעשות כן, ואין צורך מיוחד בדבר לכתחילה ימנעו מלעלות יחד אחים או אב ובן. אולם אם יש צורך או שכבר קראו להם, יעלו. אם מדובר על מקום שלא קוראים לעולים בשמם - יש להקל לכתחילה, במיוחד שבס' אשרי איש (א', כ"ב, מ"א) הביאו שהורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהדבר מותר, וכ"כ הגר"נ קרליץ שליט"א בס' חוט שני (פסח קובץ עניינים אות ט"ו).

בברכה רבה, 

לתקן את הקורא בתורה
מי נוטל שכר כולם - גולל או מגביה? ומהי העליה החשוב...

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו