משאבים

3 דקות זמן קריאה ("527 מילים")

האם קטן יכול לעלות לתורה?

שאלה:
האם קטן יכול לעלות קטן בשבת למניין שבעה/מפטיר/הפטרה או בשני וחמישי והאם יכול לשמש כבעל קורא?

תשובה:

שלום רב לשואל היקר.

א. ראשית יש לחלק, בעוד שלעלות קטן לתורה, לברך ולקרוא - מותר באופנים שיובאו לקמן, מכל מקום אין לעשותו ש"ץ קבוע להוציא את הרבים, וכמ"ש החיד"א: "קטן לא יהיה ש"ץ לקרוא הפרשה עד שיהיה בן י"ג שהביא ב' שערות. ואם קרא הפרשה, אם הגיע לחינוך - עלתה להם הקריאה". אולם בית כנסת שאין שם מי שיודע לקרוא אלא הקטן - יש ליתן לקטן, אולם אם יש גדול שאפשר לסמן לו - עדיף.
ב. לגבי עליית קטן לשני וחמישי: לכתחילה אין להעלות קטן למניין ג' עולים, אולם כשיש צורך גדול כגון חתן בר מצוה שטרם מלאו לו י"ג שנה וכבר התכונן לקריאה ותהיה לו עוגמת נפש אם לא יעלה, וכן אם כבר העלו קטן - יעלו ויברכו.
ג. לגבי עליית קטן בשבת: מנהג רוב הספרדים - שקטן יכול לעלות למניין שבעה עולים. מנהג האשכנזים שלא להעלות אלא להפטרה (ולמפטיר כשיש צורך). מנהג ג'רבא - לא לעלות קטן כלל לתורה. מנהג יוצאי תימן - לעלות לשישי דוקא. מנהג המקובלים ההולכים ע"פ האריז"ל לעלות קטן - דוקא לעליה השביעית.
*אין מנהג במקום - ניתן להקל כשיש צורך. יש לשקול היטב אם להכיל מנהג חדש במקום כשהדבר עלול לגרום למתח בציבור וכד', כמו"כ יש לדאוג שההנהגה החדשה לא תיגרום לטירחא בציבור.
והעיקר שלא לריב על כך אל להרבות באהבה ושלום.
"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

מקורות:
א. דברי החיד"א לגבי דין קטן המשמש כבעל קורא נמצאים בס' לדוד אמת ה', כ"ז. עי' מ"ב רפ"ב ס"ק י"ג שאפשר להקל בשעה"ד. ועי' שו"ע קמ"ב, ב' ובכה"ח שם י"ד, ומשמע שודאי עדיף גדול. ואם רוצים להרגיל את הילדים לקרוא כשיש צורך - יברך ויקרא לעצמו ולא יקרא לאחרים כעולה מדברי שעה"צ רפ"ב סקט"ז ט"ז, וכה"ח שם כ"ג.
ב. עי' שם, וכ"כ בברכ"י סי' רפ"ב שאין להעלות קטן למניין ג' , ועי' בספר החיים י"א, ד' שבדיעבד אם על קטן בב' וה' או במנחה של שבת - עלתה להם קריאה, ועי' עוד בס' דרך התורה פ"ט בכל האמור.
ג. כתב מרן השו"ע רפ"ב, ג' ע"פ הגמ' במגילה כא: "הכל עולים למניין שבעה אפ' אשה וקטן שיודע למי מברכין". אולם המ"ב שם סקי"ב כתב שלא נהגו להעלות קטן אלא למפטיר, ובמ"ב רפ"ד סק"ז משמע שקטן קורא לעצמו, ועי' כה"ח רפ"ב, מ"ב שיש מנהג שהגדול עולה מפטיר והקטן הפטרה ויש להם ע"מ שיסמוכו כמ"ש הב"י עיי"ש. האשכנזים נהגו לעלות חתן בר מצוה להפטרה דוקא, כיון שלעיתים טרם מלאו לו י"ג שנה, אולם יש הפטרות שכתבו הפוס' שאין לקטן לעלות כגון הפטרת "זכור" ו"פרה" וכד' ואם בכל זאת עלו דעת הרמ"א רפ"ב, ד' שאין להורידו להחליפו בגדול אפ' בהפטרת זכור. עי' בס' ברית כהונה (מערכת ס"ת אות ח') לגבי מנהג ג'רבה. עי' סידור תכלאל דיני קריאת התורה לגבי מנהג תימן ע"פ הזוה"ק שלח קסד. שעליית שישי היא המכובדת ביותר והיא בחינת יסוד, צדיק, והתינוקות שלא טעמו טעם חטא ולא ראו קרי ראויים הם לעלייה זו. ועי' בברכ"י שם ע"פ שעה"כ עג ע"ד, ש"הכל עולים למניין שבעה", היינו שניתן לעלות קטן דוקא לשביעי, וכתב שם טעם ע"פ סוד. ע'י ילקו"י רפ"ב ח' מש"כ כשמסופקים אם יש מנהג להחמיר - שיש להקל כדי לחנכו ולהרגילו בטעמי המקרא.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס
סעודה לעילוי נשמת חמי וחמתי
אחי נפל בקרב על הנפש שלו

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו