משאבים

2 דקות זמן קריאה ("372 מילים")

ברכת המזון ותפילה בפורים מתוך שכרות

שאלה: 

שבוע טוב הרב. בפורים שעבר אני זוכר שבקהילתנו היו רבים שברכו ברכת המזון מתוך שכרות. האם הדבר מותר? ומה הדין לגבי תפילה? תודה מראש. 

תשובה: 

שבוע טוב ומבורך!
חובת ברכת המזון קיימת גם כאשר אדם שותה יין עד כדי שכרות. מה שנאמר בגמ': "שיכור אל יתפלל ואם יתפלל תפילתו תועבה" זה דוקא בתפילה ששם אנו עומדים לפני מלך ומבקשים לפניו כל צרכינו. ודאי שלכתחילה יש להחמיר גם בברכת המזון ולברכה מתוך צלילות הדעת.
לגבי תפילה הדבר יותר חמור כאמור, ובכל השנה "שתוי" אסור בתפילה עד שיפיג את יינו. כל שכן אדם "שיכור" ובטח ובטח "שיכור כלוט" שאינו יודע מה הוא עושה, שדינו כשוטה שפטור מכל המצוות.
מרן הרב קוק זצ"ל דן לכף זכות את הנוהגים להתפלל בפורים בעודם שתויים, כיון שהם טרודים בשמחת הפורים ובמצות השתיה.
לכתחילה ראוי לארגן בפורים את סדרי התפילה מראש, כך שלא יהיה מצב שיהיה זלזול חלילה בתפילה כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים.

מקורות: 

השו"ע (צ"ט) הזכיר רק את האיסור להתפלל כמובא בגמ' עירובין סד. ואף הרמ"א לא חלק על דבריו. אולם לגבי קריאת שמע נחלקו הראשונים בהבנת הירושלמי (תרומות א, ד') ודעת השו"ע שמותר לקרוא ק"ש, ואילו דעת הרמ"א שדין ק"ש כדין תפילה. והוסיף הרמ"א ששאר ברכות יכול לברך אע"פ שהוא שיכור". ובמ"ב (סק"ט) כתב שגם ברכת המזון בכלל ההיתר. המ"ב (סקי"א) כתב שדעת הגר"א והפמ"ג שיש להחמיר ששיכור לא יברך ברכות אך אם ברך יצא ידי חובה. לגבי איסור שכרות בתפילה. הגמ' (שם) מחלקת בין שתוי שאסור בתפילה אך אם התפלל תפילתו תפילה כיון שיכול לדבר לפני מלך. לבין שיכור שאם התפלל תפילתו תועבה כיון שאינו יכול לדבר לפני מלך. וכן נפסק בשו"ע (שם). למעשה עולה מדברי הפוסקים שיש ד' מדרגות: א. שתה פחות מרביעית- מותר להתפלל לכתחילה. ב. שתה יותר מרביעית, נקרא "שתוי", ולא יתפלל ובדיעבד אם התפלל יצא. ג. "שיכור" שאינו יכול לדבר לפני מלך, אסור בתפילה ואם התפלל תפילתו תועבה. ד. "שיכור כלוט" שאינו יודע מה הוא עושה. דינו כשוטה שאינו מצטרף למנין. הרב קוק (עולת ראיה תל"ט) כתב באריכות לדון לכף זכות את המתפללים שתויים (מדרגה ב' ואולי אף ג') כיון שיש הארה מיוחדת בפורים שמרוממת את החומר, ובנוסף אדם טרוד במצות השתיה, והוסיף ששיעור השתיה של אדם שאינו יכול לעמוד כראוי לפני מלך, הכוונה לכמות שתיה גדולה מאד.  

בברכה רבה, 

הופעת בנות בי"ס בריקוד ושירה מול הורים
עליית עיוור לתורה ולפרשת זכור ופרה

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו