משאבים

מנהיגות יהודית והסתכלות חיובית

 מי אנו כי נעסוק בחטאם של גדולים? אך בכל זאת תורה היא וללמוד אנו צריכים. ואולי יותר מאשר להתבונן עליהם, אנו צריכים ללמוד את זה כדי להתבונן בעצמנו. בפרשת חוקת מספרת לנו התורה על חטאו של משה במי מריבה, חטא אשר בגינו לא זכה להמשיך ולהנהיג את העם בשעתו ההיסטורית בכניסתו לארץ. ומה היה החטא? נחלקו בכך כבר גדולי עולם, רבותינו הראשונים. שני הפירושים העיקריים הם של רש"י אשר מפרש שהחטא היה בכך שהיכה במקום לדבר, והרמב"ם אשר מסביר כי החטא היה בכעס על העם, אשר התבטא באמירה "שמעו נא המורים". שניים מרבותינו האחרונים, ר' לוי יצחק מברדיטשב, ורבי יעקב משה חרל"פ, כל אחד בדרכו שלו, הסבירו כי יש קשר בין שני ההסברים, ובעצם שניהם נובעים מאותו יסוד. ה' אומר למשה "הקהל את העדה", אך בפסוק כתוב כי הם הקהילו את הקהל. העדה מבטאת את היחס הפנימי לעם ישראל, אשר גם אם בפועל חוטאים הם, בפנימיותם הם קדושים וטהורים. אתם עדיי...
המשך קריאה

קרבן שתי הלחם- מהותו של חג השבועות

לחג השבועות יש קרבן מיוחד: קרבן שתי הלחם ושני כבשים לקרבן שלמים. "ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים סולת תהיינה חמץ תאפינה , בכורים לה' והקרבתם על הלחם... ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים ..." (ויקרא כג יז( קרבן שתי הלחם ושני כבשי עצרת הם המצוה היחידה המיוחדת לשבועות ואין לו מצווה אחרת שמיוחדת לו. אם כן, צריך להבין מה משמעותו של קרבן זה שבו בחרה התורה ליחד את חג השבועות? וצריך לתת את הדעת על שתי שאלות: א. מדוע התורה מצווה להביא אותו חמץ, הרי החמץ מסמל את היצר הרע שנקרא שאור שבעיסה ולכן בכל הקרבנות התורה אוסרת להקריב חמץ, "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'", ומדוע דווקא בשבועות חייבים להביא חמץ? ב. מדוע הכבשים שבאים יחד עם שתי הלחם הם שלמים. הרי אין אף קרבן ציבור של שלמים כי זו נראת מדריגה נמוכה שגם הבעלים יכולים לאכול מהקרבן וא"כ מדוע דווקא בקרבן של שבועות...
המשך קריאה

איפה משה רבינו היה במעמד הר סיני?

על השאלה המופיעה בכותרת רוב האנשים עונים בדרך כלל "על הר סיני", כאלו המכירים את אגדות התלמוד יענו "הוא עלה לשמים לקבל את התורה", אבל אם תתבוננו היטב בפסוקים הבאים שמן הסתם כבר קראתם אותם עשרות פעמים נראה כי תגלו שהתשובה היא בכלל אחרת. שמות פרק יט – כ (טז) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה: (יז) וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹהִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר: (יח) וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה' בָּאֵשׁ וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר מְאֹד: (יט) וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱלֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל: (כ) וַיֵּרֶד ה' עַל הַר סִינַי אֶל רֹאשׁ הָהָר וַיִּקְרָא ה' לְמֹשֶׁה אֶל רֹאשׁ הָהָר וַיַּעַל מֹשֶׁה: (כא) וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה רֵד הָעֵד בָּעָם פֶּן יֶהֶרְסוּ אֶל ה' לִרְאוֹת וְנָפַל מִמֶּנּוּ רָב: (כב) וְגַם הַכֹּהֲנִים הַנִּגָּשִׁים...
המשך קריאה

מצמיח קרן ישועה

To read the English translation of this blog, please click here . קרבים אנו ליום העצמאות, יום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל. כבכול שנה קמים אנשים ותוהים, "על מה ולמה כל השמחה?" "וכי על מדינה חילונית צריך לומר הלל?" ועוד כהנה וכהנה תמיהות. שורש העניין נעוץ בשאלה כיצד ואיך אמורה להופיעהגאולה. האם בדרך של נס, פתאום מכריזים בכלי התקשורת שהנה הגיע הגאולה לה ציפינו. או בדרך של תהליך, בצורה טבעית צעד אחר צעד. הגמרא בתלמוד הירושלמי )ברכות א, א( מביאה סיפור על שני חכמים שהלכו בדרך וראו את איילת השחר שבקע אורה: "רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בבקעת ארבל לפנות בוקר, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא: כך היא גאולתן של ישראל – בתחילה קימעא קימעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" רבי חייא מלמד אותנו שגאולת ישראל אינה הופעה פתאומית אלא תהליך איטי כמו הופעת אור השחר בעולם....
המשך קריאה

שואלין ודורשין

בס"ד ישנו מעשה מפורסם באחד מהרבנים שנתמנה לכהן ברבנות, שלושים יום קודם הפסח ישב הרב בביתו וציפה לאנשי העיר שיבואו לשאול אותו בהלכות החג. והנה כבר הגיע ערב פסח, ואיש מאנשי העיר עדיין לא בא. מתוך שציפה והתאכזב, גמר הרב בליבו שבשבת הגדול לא יינהג כמקובל ולא ידרוש בביהכנ"ס. מתפללי בית הכנסת, שלא ידעו על כוונתו של הרב,באו בשבת הגדול לבהכנ"ס כמידי שנה והמתינו לדרשה. כיון שראו שהרב בושש מלבוא,נשלחו הגבאים אל ביתו ואמרו לו: רבנו, הקהל כבר נאסף בבהכנ"ס וממתיו לדרשה. מדוע רבנו אינו בא לדרוש? ענה להם: איני בא לדרוש מפני שעדיין לא נשאלתי בענייני החג זה שלושים יום, וזו בעצם שאלתכם הראשונה... הוסיף הרב ואמר: בגמרא אמרו כי שלושים יום קודם החג שואלין ודורשים בהלכות החג. לכאורה יש כאן אריכות לשון שאינה נצרכת. מילת "שואלין" מיותרת, די היה אילו נאמר: שלושים יום קודם החג דורשין... ?! אלא כיוונה בהגמרא לומר ש"דורשין" תלוי ב"שואלין", במקום ששואלין - שאנדשי העיר...
המשך קריאה

הרב מנחם פרומן - תורה עם חיות

בס"ד  באחד הדיונים שערכנו במפגש ברקאי טענתי כי יש שני סוגים של רבני קהילה: הסוג האחד, הנפוץ יותר, הוא הסוג של הרב הממקם את עצמו כמובדל מהקהילה, אך לא ככזה שמציב רף גבוה מבחינה תורנית ורוחנית לחברי הקהילה, אלא מחובר אליהם. ממילא, בקהילות כאלה, תמצא לא פעם חברי קהילה הנראים - ואולי אפילו יותר מכך - כיותר דבקים, ויותר מקפידים . הסיבה לכך איננה חולשתו של הרב, אלא היכולת של כל אחד מחברי הקהילה להתפתח מבחינה רוחנית מבלי מגבלות הקרבה שיש לרב ביחס לבני קהילתו, יהיו במקום שיהיו. הסוג השני הוא הרבנים המציבים את עצמם במקום נעלה מקהילתם, מתוך רצון להוביל אותם אל מחוזות אליהם לא הגיעו, אל שפה שאותה לא הכירו. אם נביט אל התנ"ך - אולי נוכל להראות בכך את ההנהגה של אהרון ומשה: אהרון- קרוב אל הבריות, אוהב שלום ורודף שלום, מגיע אל עם ישראל ולא עוזב אותם, ואילו משה - נוטה את אוהלו מחוץ לעם ישראל, עולה...
המשך קריאה

הכרעה ברגעים קריטיים

בס"ד  התמודדות עם רגעים קריטיים המחייבים הכרעה מיידית בהתקרב אלינו חודש ניסן ועימו חג הפסח מתחילות לצוץ שאלות בענייני דיומא: הכשרת כלים, כשרות לפסח של מוצרי מזון ותרופות, סוגיית הקטניות ועוד. גם משה רבנו נשאל בהקשר לפסח, אמנם במקרה ההוא לא היה מדובר בשאלה שעולה באופן קבוע אלא בהתקלה אמיתית שטרם נשאלה מעולם, בשאלתם של הטמאים שהפסידו את הפסח ורצו להשלימו. משה רבנו בשונה מכל מנהיג אחר נקט בגישה בלעדית לו : "עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם", פניה ישירה לה' לברור התשובה, פתרון שבו אפשר לנקוט רק במעלתו של משה – "פה אל פה אדבר בו". לכל אדם ולרב קהילה בפרט ישנם רגעים בהם הוא מצוי בהתלבטות ובחוסר ודאות לגבי הצעד שבו הוא צריך לנקוט, האם להתערב או להימנע מכך, מה לומר ואולי בכלל להעדיף לשתוק. כיצד יש לנהוג בזמנים אלו? מה עושים ברגע האמת כאשר צריך להגיב ולהתייחס כאן ועכשיו ? המדרש במספר מקומות מביא התייחסות לעמדתו של ראובן...
המשך קריאה

הבלוג של ברקאי מתפרסם גם בפייסבוק

אנו שמחים לבשר כי הבלוגים של ברקאי יתפרסמו מעתה גם בפייסבוק. כך תוכלו לחלוק אותם ביתר קלות עם חבריכם ומכריכם. תודה

דילמה של רב קהילה בפורים

בס"ד אני כותב מילים אלו בבוקר ט"ו אדר התשע"ג, וכעת נתון במחשבות רבות עקב אירועי אתמול בלילה. האם הרב של הקהילה צריך להשתכר בפורים לעיני קהילתו או שמא לא? אני משתף אתכם, חברים יקרים, בהתלבטות זו משום שעד היום היה ברור לי שרבנים צריכים לקיים את המצווה הזו ולשתות כפשט הגמרא והשולחן ערוך "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". וכי מכיוון שהוא הרב של הקהילה אז יהיה הוא פטור מן המצוות?! וגם אם יכול הוא לסמוך על הפוסקים שאומרים לשתות מעט יותר מלימודו, ברור שבפורים יש עניין אמיתי להיות לא מפוכח ברמה כלשהי. בכל שנותיי כבחור ישיבה רבותיי היו מקיימים את המצווה בהידור רב ודברי תורה היו בוקעים מגרונם ללא הפסק, ואנו התלמידים הצעירים היינו רואים ולומדים מהו אדם מלא בתורה שאף כשהוא שיכור רק תורה וקדושה יוצאים ממנו. ואף אם הרב עקב שכרותו היה מועד ונופל, או אף מקיא וכדומה היינו מקבלים זאת בהבנה שגם זה חלק מתהליך...
המשך קריאה

הצורך ברב קהילה מהמגילה

Read the English version of this blog post בס"ד - אנו חיים בדור שונה מדורות עברו. בימי קדם, הלכות, למדו מהרב המקומי 'מרא דאתרא', לא היו "ספרדים" ו"אשכנזים". כל מקום נהגו כפי פסיקותיו של רב המקום. חלק מהמעלות של מרא דאתרא, הם, הכרת השואל, צרכיו, והבנת השאלה לעומקה. לפי הכרתו והבנתו, ימצא לנכון, לדעת מהי השאלה המדוייקת, מה מצבו הנפשי והממוני של השואל, האם לפסוק כדין, או לפנים משורת הדין. שמענו כאן ב'ברקאי' בשיעור מאת הרב יוסף איתן שליט"א [מוותיקי רבני מכון פוע"ה], בשם הרב מן ההר: כי רב "טוב", הוא רב שעונה לשניים ששואלים אותו את אותה שאלה, תשובה שונה לכל אחד מהם. והסיבה היא כי לכל שאלה, חוץ מהשאלה עצמה יש תוספת גדולה של רקע. חלק מהלימוד כאן ב'ברקאי', הוא לחדד לרבנים את החוש של בדיקת והכרת הרקע והמציאות של שואל והשאלה. חוש זה איננו פועל רק בקהילה, שמכירים את האנשים מקרוב. אלא פועל גם כן אצל שואלים שאינם...
המשך קריאה

ממחשבותיו של רב קהילה בשבת לפני הבחירות

Read English version of this blog post בס"ד ממחשבותיו של רב קהילה ב"שבת לפני הבחירות" – שלמה סובול רב קהילת שערי יונה מנחם, מודיעין הבחירות מתקרבות... כולם מדברים על זה... ויכוחים רבים ולפעמים גם הסכמות... לפני התפילה, אחרי התפילה, ולפעמים גם באמצע התפילה... ומה עם הרב? האם הרב יעלה על הבימה וידרוש כבכול שבוע בנושא מתוך הפרשה? אמנם כמו בכל שבוע הדרשה מנסה להיות רלוונטית לחים של שומעיה ולחייו של ישראל, אבל הפעם מה שמעניין את הציבור זה הבחירות. אז לדבר על זה בדרשה או לא לדבר? הנטייה הראשונה היא לדבר על זה, כי הרי זה הנושא הכי בוער כרגע, והקהל מתעניין בו מאוד, ורוצה לדעת מה הרב חושב. זו יכולה להיות אחת הדרשות שאף אחד לא נרדם בה... אבל אחרי מחשבה , אולי בעצם לא כדאי לדבר הבחירות, זה לא "פוליטקל קורקט", הרי בקהל יושבים אנשים ונשים שונים, בעלי דעות שונות, וודאי שלכול מה שיגיד הרב יהיו מיד מתנגדים (האמת...
המשך קריאה

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

No Entries available yet

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו