משאבים

מצמיח קרן ישועה

מצמיח קרן ישועה

To read the English translation of this blog, please click here.

קרבים אנו ליום העצמאות, יום שבו הוכרז על הקמת מדינת ישראל.

כבכול שנה קמים אנשים ותוהים, "על מה ולמה כל השמחה?" "וכי על מדינה חילונית צריך לומר הלל?" ועוד כהנה וכהנה תמיהות. שורש העניין נעוץ בשאלה כיצד ואיך אמורה להופיעהגאולה. האם בדרך של נס, פתאום מכריזים בכלי התקשורת שהנה הגיע הגאולה לה ציפינו. או בדרך של תהליך, בצורה
טבעית צעד אחר צעד.

הגמרא בתלמוד הירושלמי )ברכות א, א( מביאה סיפור על שני חכמים שהלכו בדרך וראו את איילת השחר שבקע אורה: "רבי חייא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בבקעת ארבל לפנות בוקר, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא: כך היא גאולתן של ישראל – בתחילה
קימעא קימעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" רבי חייא מלמד אותנו שגאולת ישראל אינה הופעה פתאומית אלא תהליך איטי כמו הופעת אור השחר בעולם.

וכפי שאנו אומרים בתפילה שלוש פעמים ביום "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... מצמיח קרן ישועה" הישועה באה על ידי צמיחה, וכשם שצמיחה נעשית בתהליך איטי ומתמשך ולא בהופעה פתאומית כך היא גם הגאולה.

כך כותב הרב טייכטל הי"ד בספרו "אם הבנים שמחה": "ישועתנו שלעתיד תצמח בדרך הטבע, רצונו לומר בנס המלובש בטבע, שבא במעט מעט ולא בבת אחת..."
וכן הגאון מוילנא, בספר 'קול התור' )א, טו(: "אתחלתא דגאולה באה קמעא קמעא, מעט מעט, על פי חז"ל – כך היא גאולתן של
ישראל: קמעא קמעא באה, כאיילת השחר, "כי אשב בחושך – ד' אור לי", לכן כל פעולה של אתחלתא יש להתחיל אפילו
במעט"

אם מבינים שגאולה היא תהליך, יודעים למה לצפות ועל מה לשמוח.

כאשר מתבוננים בספר ההיסטוריה של עם ישראל במאה השנה האחרונות אי אפשר שלא להבין על מה כל השמחה ביום העצמאות. ממצב של קהילות משגשגות בחוץ לארץ,מופיעות גזירות ואנטישמיות, שואה, עלייה המונית לארץ ישראל, הכרזת המדינה, בניית הארץ, הפרחת השממה, וכו', וכי כל זה לא נקרא תהליך של גאולה?!

אמת הדבר שהגאולה עדיין לא שלימה, ויש עוד הרבה על מה להתפלל. אבל אסור להיות כפויי טובה על מה שכבר יש. השמחה לא מטשטשת את הצפייה לדבר יותר שלם, אלא מראה שאנחנו לא בועטים בטובות שכבר קיבלנו.


השולחן ערוך פוסק באורח חיים סימן רכג, ב: "מת אביו – מברך 'דיין האמת'. היה לו ממון שיורשו... מברך גם כן 'שהחיינו'" אין צורך לתאר את גודל הכאב על מותו של אב , ועם זאת פוסק השולחן ערוך שאם השאיר האב ירושה חייב הבן לברך 'שהחיינו'. האם ברכה זו באה לבטל את הכאב והצער על מות האב?
חלילה! אלא במציאות מורכבת שהצער והשמחה משמשים בערבוביה, צריך לתת לכל צד את מקומו הראוי. אסור להתמקד רק בצללים, מבלי לראות את האור הגדול, שכן הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, ומוסיפים אמונה.

ביום העצמאות אנו שמחים על המתנה של ריבונו של עולם, שהוציא אותנו מבית הקברות לאחר אלפיים שנות גלות של ריקבון והביא אותנו לארץ המובטחת לנו מדורי דורות.

הלב מתמלא בשמחה איך שרואים עין בעין את נבואת עמוס )ט, יד-טו( הולכת ומתממשת לנגד עינינו:

"ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את יינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר ד' א-להיך".

איפה משה רבינו היה במעמד הר סיני?
The Flowering Glory of Redemption

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו