משאבים

הצורך ברב קהילה מהמגילה

הצורך ברב קהילה מהמגילה

Read the English version of this blog post

בס"ד -

אנו חיים בדור שונה מדורות עברו. בימי קדם, הלכות, למדו מהרב המקומי 'מרא דאתרא', לא היו "ספרדים" ו"אשכנזים". כל מקום נהגו כפי פסיקותיו של רב המקום. חלק מהמעלות של מרא דאתרא, הם, הכרת השואל, צרכיו, והבנת השאלה לעומקה. לפי הכרתו והבנתו, ימצא לנכון, לדעת מהי השאלה המדוייקת, מה מצבו הנפשי והממוני של השואל, האם לפסוק כדין, או לפנים משורת הדין. שמענו כאן ב'ברקאי' בשיעור מאת הרב יוסף איתן שליט"א [מוותיקי רבני מכון פוע"ה], בשם הרב מן ההר: כי רב "טוב", הוא רב שעונה לשניים ששואלים אותו את אותה שאלה, תשובה שונה לכל אחד מהם. והסיבה היא כי לכל שאלה, חוץ מהשאלה עצמה יש תוספת גדולה של רקע.

חלק מהלימוד כאן ב'ברקאי', הוא לחדד לרבנים את החוש של בדיקת והכרת הרקע והמציאות של שואל והשאלה. חוש זה איננו פועל רק בקהילה, שמכירים את האנשים מקרוב. אלא פועל גם כן אצל שואלים שאינם מוכרים, לשאול ולברר לגשש ולהריח, מיהו השואל ומהו הרקע. על ידי לימוד זה, נוכל בעזרת ה' להשיב תשובות כהלכה לשואלים. אמנם אין זה דווקא בהלכה, אף בכל סיוע רוחני וגשמי, אינו דומה רב המכיר את הקהילה, לרב שאינו מכיר.

מצאנו יסוד זה, בסוף מגילת אסתר, בפסוק: "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו". לעמו, אלו החיים בזמנו – "דורש טוב", והיינו לשון עשייה. אולם לזרעו, אלו זרע עמו, שעדיין אינם חיים – "דובר שלום", והיינו לשון דיבור. ביאור ההבדל הוא, כי ל"עמו", שמרדכי מכירם, מכיר את הדור, את האנשים, את היצרים ואת הצרכים, מרדכי יכול לפעול. אולם ל"זרעו", שאינו מכירם, יכול רק לסייע מעט ולדבר שלום.

ככל שהעם הולך וגדל, [במספר ובדעות], לא מספיק "רב ראשי", אלא רב קהילתי, המכיר כל אחד ואחד. חשוב שלרב יהיו כמה שיותר 'כלים' שיסייעו לו בהשפעתו על קהילתו. זוהי פעילותה של "ברקאי".

פעילות חשובה, פועלים ב"ברקאי", השיעורים הניתנים בכל שבוע, מעניקים ניסיון רב לרבנים, ונותנים כלים רבים להעצים את ההשפעה והסיוע בקהילה. מספרים הרבנים שכבר מכהנים בפועל כרבני קהילות, הלומדים כאן ב"ברקאי", כי כבר עתה, שעדין לא עברה חצי שנה, מתחילת הלימוד, שיפרו הרבה בנתינתם לקהילה. אף אני מרגיש, כי עד סוף התוכנית, נרכוש ניסיון כמו של רבנים וותיקים, עם ארגז כלים שלא מבייש אף רב.

כל זה, נזקף לזכותם של הרבנים החשובים, הרב שלמה סובול והרב דוד פיין, המשקיעים בכל כוחם לפרוייקט זה, וכן לזכותם של כל התורמים מזמנם ומסייעים בממונם. ועל זאת, אומר לכולכם – תודה רבה!

 

The Need for a Community Rabbi – According to the Megilla

We live in a generation that is different from those that preceded it. It used to be that one turned to the local rabbi, the mara de-atra, to render halakhic decisions. There were no Ashkenazim and Sephardim, rather, every place followed the rulings of the local rabbi. One advantage of having a mara de-atra is that he is familiar with the questioner, his needs, and the specific impetus for his question. Based on his awareness and understanding, he will be able to grasp the question precisely, gauge the questioner's mental and financial situation, and decide whether to rule according to the mainstream understanding of the law or whether to go beyond the letter of the law. Here at Barkai, we were taught by Rabbi Yosef Eitan (one of the senior rabbis at the Puah Institute), citing Rabbi Min-Hahar, that a "good" rabbi is one who gives two different answers when two different people ask him the same question. The reason for this is that every question has a tremendous amount of background and context, beyond the question itself.

Part of our studies here at Barkai is to sharpen rabbis' sense for investigating and recognizing the context and the reality of the questioner and the question. This sensibility is applicable within the community, where the rabbi is intimately familiar with his congregants, but it also applies when he does not know the questioner, when the rabbi must ask, clarify, put out feelers, and intuit who the questioner is and what the context of the question is. Through these studies, we can, with God's help, respond to our questioners in accordance with the halakha and help them with their physical and spiritual wellbeing. There is no comparison between a rabbi who knows his community and one who does not.

This principle appears at the end of Megillat Esther, which states: "For Mordecai the Jew was second in command to King Achashverosh, great amongst the Jews, and accepted by the masses of his brothers, seeking the good of his people and speaking peace to all their descendants." "Of his people" refers to those alive in his time. For them, he "sought the good", he was active on their behalf. However, when it came to the descendants of his people, those who had not yet been born, Mordechai "spoke peace", that is, he talked but was not truly active. The difference is that for his generation whose people, passions, and needs Mordechai knew, he could work actively. He could only help their descendants a little bit, however, speaking on their behalf, because he did not know them.

As the nation continues to grow and diversify, it is not enough to have a "chief rabbi" – it is necessary to have communal rabbis who know each and every community member. It is crucial for each rabbi to develop the tools that will help him impact his community. This is the activity of Barkai.

Barkai engages in important activities. Its classes meet weekly and give rabbis important experience and numerous tools that enhance how they influence and aid their communities. Rabbis who already serve in communities and who also participate in Barkai attest that already now, when not even half a year has elapsed since the program began, their ability to give to the community has already improved. I also feel that by the end of the program we will have acquired experience and a professional toolbox to rival that of senior rabbis.

This is all to the credit of the esteemed Rabbis Shlomo Sobol and David Fine, who put their all into this program. It is also to the credit of all who contribute their time and money. To all of you we say – thank you!

דילמה של רב קהילה בפורים
Our Site Visit to Dimona

ברקאי עונה על שאלות

בלוג ברקאי

רבני בית המדרש ברקאי עברו הכשרה של "שומרי סף" בשיתוף עם ארגון "בשביל החיים". עמותת "בשביל החיים" קמה על מנת למנוע התאבדויות בחברה הישראלית, ולארגן קבוצות תמיכה למשפחות שחוו אובדנות. הנושא הכאוב של התאבדויות מושתק פעמים רבות מתוך מיתוס מוטעה הטוע...
כחלק מתכנית ההכשרה של מרכז ברקאי עברו רבני קהילות ברקאי הכשרה של ארגון מקימי בנושא התנהלות כלכלית אחראית, נכונה ונבונה. פעמים רבות הרב עוזר למשפחות במצוקה כלכלית. בדרך כלל העזרה של הרב היא במתן צדקה או הלוואה למשפחה הנזקקת. לעומת זאת, בסדנה שעבר...
לאחר 80 שעות של לימוד בנושא ליווי רוחני, רבני ברקאי התחילו בעבודה מעשית שנעשית הן בקהילות בהם הרבנים מכהנים והן בבתי חולים ובמרכזים לקשישים ברחבי הארץ. מצורף תיאור של הרב רועי לוי מקדימה, שמתאר מקרה מתוך העבודה המעשית שלו: מנשה הוא אדם מבוגר שעב...

פורום ברקאי

מקומו של הרב בקהילה במאה ה-21
אופי הקהילה היהודית השתנה במאה שנים האחרונות מקצה לקצה. רבים מהשירותים שנתנו בקה...
  • #כלכלה
  • #קהילה
האם מקומו של הרב בסיוע למצוקה כלכלית
האם מוסדות הרווחה המקומיים אמורים לטפל בבעיה? מה חשיבות הרב המקומים בטיפול הבעיה...
  • #כלכלה

שאלות ותשובות ברבנות קהילה

שאלה: שלום וברכה לכבוד הרב. רצינו לשאול האם זה נכון שבפסח שחל בשבת מנהג ירושלים שיש לומר ברכת מעין שבע? ומה מנהג אשכנז לגבי אמירת שלום עליכם בליל הסדר שחל בשבת?  תשובה: שלום וברכה. תשובה זו אינה מהווה תחליף להוראת הרב מרא דאתרא בכל את...
שאלה:  שלום הרב. יש לי מטבע שחיללתי עליו את פירות מעשר שני, מה צריך לעשות כדי לקיים "ביעור מעשרות", מתי צריך לומר את הוידוי בערב פסח או בשביעי של פסח? תשובה:  שלום רב לשואל היקר. נקדים שפעמיים במחזור השנים של השמיטה, צריך לבער את...
שאלה:  שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה? תשובה: שבוע טוב ומבורך!ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות ...

מה חדש בברקאי?

חדשות ברקאי

pdf-1063-10-Hodaya.pdf - DocDroid ‫שכול מילים‬. ‫הפרטים העסיסיים מרוחים בכותרות ראשיות‪ ,‬התופעה המדאיגה זוכה להתעלמות‪ :‬לפני‬ ‫שישים שנה כמעט הוחלט בעיתונות הישראלית לא לדווח על מקרי התאבדות‪ ,‬כדי לא לתת‬ ‫רעיונות לקוראים‪ .‬הציבור בארץ נחשף מאז ל...
אנחנו כעת בעיצומו של יום גיבוש לרבני ברקאי ונשותיהם, שבו ניתנים לזוגות כלים להעצמה זוגית וניהול קונפליקטים. בהמשך לחומר התאורטי שנלמד בסדנה ע"י הרב עזריאל אריאל, יתנסו הזוגות בתרגילים זוגיים המסייעים במניעת תופעת השחיקה הקיימת במהלך חיי הנישואין. הדר...
השבוע נערך אירוע סיום הכשרה וחלוקת תעודות לרבני הקהילות שהשתתפו בהשתלמות השנתית של מרכז רבני ברקאי בנושא "עקרונות היעוץ הזוגי". באירוע לקחו חלק רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, פרופ' עמי שקד, אביחי בוארון - יו"ר תנועת מעייני הישועה, סגן שר הביטחון הרב ...

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו